Senaste nytt om våra skidspår

Hej alla boende på stornärfjället. På vårt årsmöte beslutade vi om efterhållningen av våra skidspår, men det var inte helt förankrat med verkligheten hos Skistar. I realiteten har inte Skistar den möjligheten att efterhålla våra spår 3 ggr/vecka löpande utan kan bara göra det när tid finns. De gör det då på löpande räkning. I skrivande stund (2019-02-13 18:30) är de på väg ut för att spåra hela MOG. Anledningen till att detta inte gjorts sedan i lördags är att deras spårmaskin gick sönder i lördags. Inom kort kommer vi att ha ett möte med Skistar där vi går igenom våra förväntningar, deras möjligheter och befäster detta i ett avtal. Om ni har Facebook kan ni söka upp och gilla sidan ”MOG-spåren Stornärfjället Sälen” som jag ämnar att hålla uppdaterad gällande våra skidspår.

 

Ha en fortsatt trevlig vecka!

 

 

Mvh// Karl Ericsson

Reglerad skoterkörning inom Stornärfjällets Samfällighetsområde

Dags att visa hänsyn och ta ansvar för skoterkörningen inom Stornärfjällets område!

Det har sedan julhelgen eskalerat med buskörning i vårt område där skoter körts i hög fart på Orrlidsvägen, längs nya gångvägen, på sidan om anslutningslederna, på myrarna söder om Jens Brittas väg och över nypistade skidspår. Nu måste alla hjälpas åt att få stopp på buskörningen om det fortsatt skall få köras skoter i vårt fina område!

Om någon ertappas med skoter utanför godkänd led norr om fjällvägen kan en bot om 10 000 kronor tas ut på plats och ställe.

/Styrelsen

Skoterleder och information

Stornärfjällets vägförening har 2011 beslutat om fortsatt försöksverksamhet med ett utökat ledsystem inom Stornärfjällets stugområde. Ledsystemet är tänkt att leda skotertrafiken till avskiljda delar av föreningens områden där den stör så lite som möjligt. Målet är att både skoteråkare och övriga stugägare skall kunna trivas i området.

Ledsystem inom föreningens område:

Blå linje = Ny sträckning på prov
Röd linje = av stugföreningen godkänd lokal led
Streckad linje = av länsstyrelsen godkänd publik led
Orange = Förbudszon

 

Överenskomna regler:

 • Respektera att både skoterförare och övriga skall trivas i området!
 • Förbjudet att köra före kl 08:00 och efter kl 22:00
 • Absolut förbjudet att köra på annans tomtmark
 • Kör från egen tomt till anslutningslederna i max 20km/h och kortaste lämpliga väg
 • Man får köra försiktigt på vägnätet i max 20km/h , men det är förbjudet att köra vid återvinningen på Tandådalsvägen/Orrlidsvägen
 • Mer information om projektet Sälen Malung Rätt och slätt(Sälen Malung; skoteråkning på ett rätt och riktigt sätt på preparerade leder)
 • Sälens snöskoterklubbar mer information om leder och kartor.

Broschyr sälens snöskoterklubb 2019 (pdf)

Vi söker ordförande till styrelsen

Inför verksamhetsåren 2018-20 behöver vår förening Stornärfjällets Samfällighetsförening en ny aktiv ordförande.

Styrelsen består av 5 medlemmar med en ordförande som leder, informerar och håller samman föreningen. Föreningsstyrelsen förbereder och fattar beslut i löpande ärenden av praktisk, administrativ och ekonomisk art.

 

Är Du intresserad?

Kontakta Valberedning:

Jürgen Gandré – 070-515 51 70

Fredrik Ivarsson – 073-424-31-99

OBS! Skador på tomtmark efter fibergrävning?

Några medlemmar har hört av sig till föreningen angående skador på den egna fastigheten i samband med installationsarbeten för fiber.

 

 1. Har du råkat ut för skador på din tomt efter grävning och installation av fiber anmäler du detta till Telia enligt det avtal du skrev på vid beställning av Telia öppenfiber.
 2. Eventuella skador på din infart mellan väg och tomtgräns anmäler du till info@stornarfjallet.se

/Styrelsen

SSF Årsmöte 2017-2018

Reservera tid i kalendern!

Torsdag 27 december 2018. Kl.09.00

Plats: Tandådalens Fjällkyrka

 

Program

 • Skistar informerar om pågående och
  kommande projekt i vårt närområde.
 • Årsmöte enligt kallelse och dagordning
  som skickas ut med post, senast 2 veckor
  före Årsmötet.
 • Föreningen bjuder som vanligt på kaffe
  och ”kyrkbulle”.

OBS!
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-11-30

 

Välkomna!
//Styrelsen

Kokningsrekommendationen för Tandådalen-Hundfjället hävs!

Flera vattenprov, tagna i olika delar av systemet, visar nu att vattnet är tjänligt att dricka. Proverna visar inga spår av de bakterier som gjorde att kokningsrekommendationen infördes.
En råvattenbrunn var källan till föroreningen. Den stängdes omedelbart av när provsvar indikerade att den var källan.
Brunnen har rengjorts och spolats ur men är ej i drift.
Utöver avstängning av brunnen har klorering och spolning utförts i alla delar av det berörda ledningsnätet.
Vamas har haft löpande kontakt med landsting och miljökontor och det har inte kommit till vår kännedom att någon har blivit sjuk av dricksvattnet.
Fokus har legat på att identifiera och åtgärda källan. Nu fortsätter arbetet med att identifiera orsaken och se över behov av åtgärder.