Kallelse till årsmöte 2021

Stornärfjällets Samfällighetsförening 27/12 kl. 9.30

Kallelsen med bilagor har skickats med A-post till samtliga registrerade fakturamottagare den 9 december.

Alla hade nog hoppats på att Coronapandemin skulle ha släppt greppet om vår tillvaro vid det här laget. Vi hade planerat för ett traditionellt årsmöte i föreningen i år med kaffe och kyrkbulle i Tandådalens fjällkyrka.

Efter kontakt med Riksförbundet för enskilda vägar (REV) har vi insett att genomföra årsmötet som ”Stämma via fullmakter” är det enda alternativet som står till buds, förutom att skjuta upp årsmötet. Det senare har bedömts vara ett sämre alternativ då vi inte vet hur länge pandemin plågar oss.

Att genomföra ett digitalt årsmöte, som förra året, har visat sig inte vara helt hållbart juridiskt om det skulle komma till ett överklagande. Se även i brev till fakturamottagaren det bifogade dokumentet ”Årsmöte i Corona-tider” från REV.

Styrelsen har genom e-postkorrespondens nu beslutat att genomföra årsmötet som ”Stämma via fullmakter med viljeyttring” där 8 personer kommer att närvara fysiskt i Tandådalens fjällkyrka.

Närvarande fysiskt som medlem kan välja att lämna fullmakt till kommer att vara:

 • Hans Perbjörs – ordförande
 • Klas Wigert – vägansvarig
 • Pär Larsson – skidspårskoordinator
 • Esbjörn Carlsson – kassör
 • Erik Bergkvist – medlem, av valberedningen föreslagen som ledamot 
 • Stig Wiklund – medlem, av valberedningen föreslagen som ledamot
 • Reine Persson – medlem, rösträknare, protokolljusterare
 • Peter Manhof – medlem, rösträknare, protokolljusterare

Bifogas i brev till fakturamottagare:

Årsmöte i Corona-tider. Skrift från REV

Fullmakt. Där väljer du vem som skall företräda dig, samt markera din åsikt Ja/Nej inklusive instruktion om hur du skickar via post, e-post, SMS

Dagordning

Årsredovisning 2020 – 2021

Revisionsberättelse

Budget 2021 – 2022

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening  2021-12-08

Vill du engagera dig i vårt styrelsearbete?

Stornärfjällets samfällighetsförening söker nya krafter som vill bidra i föreningens styrelse och valberedning.

 • Kan du investera några timmar i månaden?
 • Är du intresserad av att vara med och utveckla vårt fina område?
 • Vill du bidra till föreningens bästa?

Då vill vi att du kontaktar oss omgående!

Valberedningen

Jurgen Gandré
070 515 51 70
balstamaskinteknik@telia.com

Jörgen Lind
070 367 98 08
Jolnse@outlook.com

Arbetsdagen 24 juli 2021

Hälsningar från Stornärfjällets arbetsdag 24 juli!

I strålande solsken samlades drygt 15 arbetssugna medlemmar med röjsågar, spett och spadar för att förbättra våra skidspår, skoterleder och snygga till längs gångvägen. Vi delade upp oss i tre grupper och begav oss ut i terrängen med fikabröd (kyrkans goda bullar) som föreningen bjöd på.

Röjning av sten, slyröjning, märka upp nya leder var en del som hanns med innan vi hade gemensam lunch på Ubbes vid 14-tiden.

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag, trevlig samvaro med gamla och nya grannar och på återseende lördag vecka 29 2022.

/Styrelsen

gm Klas Wigert

Arbetsdag 24 juli 2021

Påminnelse!

Välkommen till Stornärfjällets traditionsenliga arbetsdag – lördag 24 juli 2021. Vi samlas 09.00 vid miljöstationen på Orrlidsvägen och delar upp oss i arbetslag för att arbete med… 

Skidspår

Plocka sten, röja kvistar/sly mm. Tag med spett, fyllhammare.

Skoterleder

Röja nya och gamla leder, sätta stolpar och ledkryss mm. Tag med spett, skruvdragare, slägga.

Gångvägen från RV66 till Lämmelstigen

Slyröjning och skräpplockning längs gångvägen. Vi behöver 4 st röjsågar/grästrimmer, grensaxar och soppåsar. Anmälan av de som har röjsåg till Klas Wigert 0700-92 60 70.

Gatuskyltar

Justera skyltar och stolpar. Tag med 13 mm blocknyckel, skiftnyckel, trappstege, spett. 

Fika

Tag med egen kaffetermos – Kyrkan bjuder föreningen på bulle till förmiddagsfikat.

Gemensam lunch

Efter utfört arbete tar vi en gemensam lunch på Ubbes (anmälan krävs till Klas 0700-92 60 70) och avrundar årets arbetsdag.

Välkomna!

/Styrelsen

Medlemmar!

Under den nya fliken FAQ finner ni en uppdaterad informationssida där du som medlem finner information om hur samfälligheten fungerar och vad som gäller dig som fastighetsägare inom Stornärfjällets Samfällighetsförening.

Styrelsen vill också passa på att önska alla medlemmar en riktigt fin sommar och tipsa om att det satsas för fullt med sommaraktiviteter i Sälen som du kan läsa mer om här,

https://www.visitdalarna.se/kampanj/sommar-i-salen

https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/salen/sommar-i-salen/

/Styrelsen                     

Arbetsdag 24 juli 2021

Stornärfjällets årliga arbetsdag är inplanerad lördag 24 juli kl. 09.00 

Boka in denna dag i din kalender så vi kan hjälpas åt att förbättra och underhålla vårt fina Stornärfjällsområde!

Vi söker:

-Skoteråkare som kan arbeta med etablering av nya leder, se över skyltning och rensa sly längs befintliga leder.

-Skidåkare som kan röja och förbättra våra skidspår.

-Medlemmar som röjer längs gångvägen, målar postlådeställ och ser över vägområdet och dess skyltar.

Mer detaljerad information om vilka verktyg/maskiner som tas med samt kontaktpersoner kommer senare.

/Styrelsen

Snöskoter

I Malung-Sälens kommun finns goda förutsättningar för både turåkning på skidor och skoteråkning. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas.

Som skoterförare måste du ta hänsyn till din omgivning, dels av säkerhetsskäl och dels för att skotern kan vara ett störande inslag. Kör på markerade skoter- och kompisleder och visa hänsyn.

Ansvarig för skoter- och vandringslederna i Malung-Sälens norra kommundel är Ingemar Sköldner och har man frågor kan man kontakta honom på 070-530 50 86.

På rätt led i Sälenfjällen

I Sälenfjällen finns goda förutsättningar för både turåkning på skidor och skoteråkning. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas.

Framförallt är det skoterns buller och avgaser – trängsel och förstörda skidspår – som stör skidåkaren och skapar konflikter.

Betalleder för snöskoteråkare

Ledkort och ledkarta finns att köpa på bensinmackar och näringsställen.
Betalsystemet ”SM rätt och slätt” finns fr.o.m. säsongen-08/-09 med preparerade leder på och utanför fjällområdet (360 km). I ledsystemet bort från fjället finns möjlighet att besöka utflyktsmål/näringsställen i byarna runt fjället.

SKOTERFÖRBUD inom regleringsområde

Ett regleringsområde för terrängkörning omfattar fjällområdet norr om riksväg 66, Fjällvägen. Dessutom har ett mindre regleringsområde inrättats omedelbart söder om väg 66. Se kartuppslaget nedan under länken ”På rätt led i Sälenfjällen”.

Inom regleringsområdena råder förbud mot skoteråkning med undantag av skoterled som markerats på kartuppslaget ”På rätt led i Sälenfjällen”. Avvikelse från led förbjuden!

Försöksverksamhet utanför regleringsområdet

Kommunen driver försöksverksamhet med skotertrafik i resten av fjällområdet söder om riksväg 66, Fjällvägen. Syftet är att med information,uppskyltning och viss reglering förbättra hänsynen mellan skoterförare och skidåkare.

Visa hänsyn!

Som skoterförare måste Du ta hänsyn till din omgivning, dels av säkerhetsskäl och dels för att skotern kan vara ett störande inslag. Kör på markerade skoter och kompisleder.

Karta och mer information
Mer information samt en karta finns i broschyren ”På rätt led i Sälenfjällen”.  Du kan hämta hem broschyren här nedan som som pdf-fil.

Relaterat innehåll

På rätt led i Sälenfjällen