Parkeringsförbud inom Stornärfjällets Samfällighetförening!

Medlemmar har signalerat att parkering på vägarna förekommer vid vissa fastigheter
som utgör fara och försvårar passage.

 

Inom hela Stornärfjällets vägsystem råder parkeringsförbud!

 

Tänk på att detta gäller också utanför din egen tomt på vägmark.

 

Plogbilar och trafik skall ha fri körbana vid alla tillfällen.

 

Vid snöröjning på egen infart/tomt kan ditt fordon tillfälligt parkeras på vägen om den inte utgör fara eller hinder för annan trafik och omgående tas bort efter slutförd snöröjning.

 

/Styrelsen

Gratis Björkved till storstugans kamin i vinter!

Efter höstens slyröjning och gallring längs våra vägar har det fällts en hel del fina björkar som är perfekt som brasved.

 

Det är fritt fram att åka och hämta allt som är fällt, kvistar och grenar som du sågar/hugger av låter du ligga kvar så tar naturen hand om det.

 

Tänk på säkerheten om du använder motorsåg!

/Styrelsen

Föreningens tredje arbetsdag avklarad!

 

7:e oktober hölls den numera traditionsenliga arbetsdagen som samlade ett 30-tal medlemmar.

 

Vi samlades vid återvinningsstationen på Orrlidsvägen vid 9-tiden på lördagen med strålande väder.

 

Skidspårsansvarige Hasse delade upp gänget i olika grupper så att motorsåg, röjsåg och muskler fördelades någorlunda jämt.

 

Varje grupp tilldelades ett område för röjning av skidspåret och breddades så att pistmaskinen kommer fram.

 

Nya uppdaterade orienteringstavlor monterades vid infarten till Salbäcksvägen och vid miljöstationen på Orrlidsvägen.

 

Dagen avslutades med korvgrillning och fika där ordföranden tackade för alla arbetsinsatser som genomfördes under dagen.

 

Årsmöte

Årsmöte 2017-12-27 kl.09.00 Tandådalens Fällkyrka

Boka in årsmötet i din kalender!

OBS! Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under november månad.

 

Program:

-Information från Skistar om Tandådalens utveckling och flygplatsprojektet.

-Årsmöte enligt kallelsen som skickas med post senast 2 veckor före föreningsstämman.

-Frågestund.

-Föreningen bjuder som vanligt på fika med kyrkans hembakta bullar.

 

Välkomna!

/Styrelsen