Parkeringsförbud inom Stornärfjällets Samfällighetförening!

Medlemmar har signalerat att parkering på vägarna förekommer vid vissa fastigheter
som utgör fara och försvårar passage.

 

Inom hela Stornärfjällets vägsystem råder parkeringsförbud!

 

Tänk på att detta gäller också utanför din egen tomt på vägmark.

 

Plogbilar och trafik skall ha fri körbana vid alla tillfällen.

 

Vid snöröjning på egen infart/tomt kan ditt fordon tillfälligt parkeras på vägen om den inte utgör fara eller hinder för annan trafik och omgående tas bort efter slutförd snöröjning.

 

/Styrelsen

Gratis Björkved till storstugans kamin i vinter!

Efter höstens slyröjning och gallring längs våra vägar har det fällts en hel del fina björkar som är perfekt som brasved.

 

Det är fritt fram att åka och hämta allt som är fällt, kvistar och grenar som du sågar/hugger av låter du ligga kvar så tar naturen hand om det.

 

Tänk på säkerheten om du använder motorsåg!

/Styrelsen