Årsmöte 27 december 2022

Kallelse till Årsmöte i Stornärfjällets Samfällighetsförening
Plats: Tandådalens Fjällkyrka. Tid: 27/12 2022 kl. 9.30

Kallelsen skickas till den personen som är registrerad betalningsansvarig för fastigheten. Det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

Mötet startar med att vi får besök av en representant för Skistar som informerar om verksamheten i Tandådalen/Hundfjället.

Ta hand om riset när ni röjt på tomten

Flera av föreningens medlemmar har även denna sommar passat på att röja sly
och buskar på sina tomter.

De flesta tar hand om avfallet på ett bra sätt, men en del blir tyvärr liggande
kvar och hamnar även i dikena längs våra vägar.

Förutom att det inte ser så trevligt ut så kan det ställa till problem när dikena
och vägtrummor blockeras av ris och hindrar vårens smältvatten att rinna
undan.

Återvinningscentralen i Lindvallen tar emot avfallet utan kostnad. Lämplig
släpvagn för borttransport finns vid behov att hyra enkelt hos Circle K i
Lindvallen och andra uthyrare.

Inbjudan till arbetsdag 24 september

Samling vid miljöstationen på Orrlidsvägen norr om Tandån lördag 24 september kl. 09.00

Stornärfjällets styrelse inbjuder till vår traditionsenliga arbetsdag som i år flyttats till 24 september för att samordna aktiviteter med Myrflodammens-  och Gilleråsens föreningar.

Vi behöver ett gott gäng som:

 • Röjer för skidspår. Medtag spett och fyllhammare.
 • Slår sly längs gångvägen från Härbrestigen till Lämmelstigen. Medtag trimmer/röjsåg, 2-taktsbensin finns på plats.
 • Städar diken från skräp. Sopsäckar finns på plats.
 • Ser över skoterbroar och leder. Ny led stolpas upp och märks ut, slyröjning, byter ut trasiga skyltar och stolpar. 

Tag med röjsåg med klinga, motoriserad häcksax, gren- och kvistsax, hammare, spett, slägga, skruvdragare (extra batterier!) med bits och trappstege.

Efter avslutat arbete åker vi till Ubbe´s matservering och äter en gemensam lunch för dem som önskar.

Väl mött!

/Styrelsen

Beläggningsarbete, nytt datum vecka 34

NCC fick p.g.a. ogynnsamt väder planera om arbetet för vår samfällighet och senarelägga det en vecka. NCC kommer utföra beläggningsarbeten istället med start tisdag 23 augusti, vilket kommer påverka framkomligheten inom Stornärfjällets vägsystem resterande del av vecka 34.

Vägar som helt eller delvis kommer att rustas upp och beläggas med nytt slitskikt av asfalt  är:

 • Orrlidsvägen, delar av
 • Salbäcksvägen, del av 
 • Hedvägen 
 • Movägen
 • Hakevägen
 • Spelvägen, del av
 • Lämmelstigen
 • Rådjursstigen 
 • Jens Brittas väg, del av (från Orrlidsvägen österut)
 • Bäverstigen
 • Slalomvägen, del av 
 • Störtloppsvägen, del av
 • Joängsslingan, del av (infart från RV 66)

Fastighetsägare uppmanas informera entreprenörer och hantverkare att begränsad framkomlighet råder under vecka 34 till vissa fastigheter.

/Styrelsen

Beläggningsarbete vecka 33

NCC kommer utföra beläggningsarbeten med start tisdag 16 augusti vilket kommer påverka framkomligheten inom Stornärfjällets vägsystem.

Vägar som helt eller delvis kommer att rustas upp och beläggas med nytt slitskikt av asfalt  är:

 • Orrlidsvägen, delar av
 • Salbäcksvägen, del av 
 • Hedvägen 
 • Movägen
 • Hakevägen
 • Spelvägen, del av
 • Lämmelstigen
 • Rådjursstigen 
 • Jens Brittas väg, del av (från Orrlidsvägen österut)
 • Bäverstigen
 • Slalomvägen, del av 
 • Störtloppsvägen, del av
 • Joängsslingan, del av (infart från RV 66)

Fastighetsägare uppmanas informera entreprenörer och hantverkare att begränsad framkomlighet råder under vecka 33 till vissa fastigheter.

/Styrelsen

Medlemsinformation

Gudmundssons/KEWAB

Entreprenadföretaget KEWAB förvärvade 2021 Gudmundssons Åkeri som under många år utfört samfällighetens snöröjning. 

Medlemmar som sedan tidigare anlitat Gudmundssons Åkeri för snöröjning av egen fastighets infart och parkering har i år erhållit faktura från KEWAB, vilket är i sin ordning.

Frågor och fakturor som gäller snöröjning på egen fastighet hänvisas till KEWAB, Odd Berg 070-312 38 61.

Styrelsen