God fortsättning alla Stornärfjällsmedlemmar!

Så har vi ett nytt oskrivet blad 2021 framför oss att fylla med aktiviteter och arbete för att göra vårt fantastiska område ännu bättre och trivsammare!

 

Under mellandagarna genomfördes årsmötet och en ny styrelse valdes på samfällighetens första digitala årsmöte , se protokollet under fliken Årsmöteshandlingar. Vi tackar avgående ledamot tillika kassör Mats Hedlund, suppleanter, valberedning och revisorer för era insatser under det gångna verksamhetsåret.

 

Uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen, suppleanter med flera hittar du under fliken Kontakt.

 

Sedan förra årsmötet är en av våra suppleanter i styrelsen, Per Bergqvist kontaktman för skoterfrågor och Pär Larsson numera ledamot fortsatt skidspårskoordinator. Dessa hittar du också under fliken Kontakt.

 

Arbetsdagen denna sommar fortsatte ett gäng frivilliga medlemmar med att förbättra skidspår och skoterleder. Det arbetades med röjning och uppmärkning av spår/leder för det skall fungera ännu bättre och minska otillåten körning i området. Styrelsen uppmanar alla att ta hänsyn till varandra och följa våra regler!

 

Tänk på att hålla hastigheten på våra vägar då många rör sig i området och vi har många utfarter från tomter med speciellt vintertid dålig sikt! 

 

Efter lite mildväder i julveckan hoppas vi nu på mer snö och minusgrader, väl mött på fjället!

 

/Styrelsen