Årsmöteshandlingar

2022

2021

2020

Revisionsberättelse Stornärfjället 2020

Årsmötesprotokoll 20201228

SSF – Kallelse till Årsmöte 2020-12-28 digitalt möte, dubbelsidig

Inbjudan Digitalt årsmöte 2020

2019

Protokoll årsmöte 2019-12-27

Revisionsberättelse 191114

Sid 1-4, ÅR 2018-2019 SSF

SSF – Kallelse till årsmöte 2019-12-27

2018

Protokoll årsmöte 2018-12-27

Revisionsberättelse årsmöte 2018-12-27

År 2018-08, Stornär, Sid 1-2

År 2018-08, Stornär, Sid 3-4

SSF – Kallelse till Årsmöte 2018-12-27

Motion till SSF Årsmöte 2018, Ökad frekvens skidspar

Motion till SSF Årsmöte 2018, Vägförrättning

2017

Protokoll Årsmöte 2017-12-27

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Konstituerande styrelsemöte

Kallelse till årsmöte

2016

Årsmötesprotokoll 2017-01-06

Konstituerande styrelsemöte 2017-01-06

Revisionsberättelse 2015-2016

Kallelse till ssf årsmöte 2016

Årsredovisning 2015-16 rev1 2016-12-21

Resultat och balans 2015-16

Motion till årsmötet 2016 gällande ändringar i stadgarna

Motion till årsmötet 2016 gällande förlängning av gångvägen

2015

Dagordning ssf årsmöte 2015 2015-09-03

Ssf stadgar antagna 2015-09-26

Protokoll årsmöte 2015

Stornärfjället år 150630

Stornärfjället revisionsberättelse 150630

Stornärfjället RR och BR 150630

2014

Årsmötesprotokoll justerat 2014

Årsmötet 2014

Brev justeringsman

Närvarolista årsmöte

Protokoll årsmöte 2014 rev 2

Protokoll årsmöte 2014

Rapport från vägansvarig 20140927

Rapport om pågående förrättning 2014

Resultatuppföljning 2014 budget 2015 kw

Stornärfjällets kallelse årsmote 2014

Valberedningensförslag