Årsmöteshandlingar

2017

Protokoll Årsmöte 2017-12-27

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Konstituerande styrelsemöte

Kallelse till årsmöte
 

2016

Årsmötesprotokoll 2017-01-06

Konstituerande styrelsemöte 2017-01-06

Revisionsberättelse 2015-2016

Kallelse till ssf årsmöte 2016

Årsredovisning 2015-16 rev1 2016-12-21

Resultat och balans 2015-16

Motion till årsmötet 2016 gällande ändringar i stadgarna

Motion till årsmötet 2016 gällande förlängning av gångvägen

2015

Dagordning ssf årsmöte 2015 2015-09-03

Ssf stadgar antagna 2015-09-26

Protokoll årsmöte 2015

Stornärfjället år 150630

Stornärfjället revisionsberättelse 150630

Stornärfjället RR och BR 150630

2014

Årsmötesprotokoll justerat 2014

Årsmötet 2014

Brev justeringsman

Förrättningen av skidspåret

Närvarolista årsmöte

Protokoll årsmöte 2014 rev 2

Protokoll årsmöte 2014

Rapport från vägansvarig 20140927

Rapport om pågående förrättning 2014

Resultatuppföljning 2014 budget 2015 kw

Stornärfjällets kallelse årsmote 2014

Valberedningensförslag