Arbetsdag 24 juli 2021

Påminnelse!

Välkommen till Stornärfjällets traditionsenliga arbetsdag – lördag 24 juli 2021. Vi samlas 09.00 vid miljöstationen på Orrlidsvägen och delar upp oss i arbetslag för att arbete med… 

Skidspår

Plocka sten, röja kvistar/sly mm. Tag med spett, fyllhammare.

Skoterleder

Röja nya och gamla leder, sätta stolpar och ledkryss mm. Tag med spett, skruvdragare, slägga.

Gångvägen från RV66 till Lämmelstigen

Slyröjning och skräpplockning längs gångvägen. Vi behöver 4 st röjsågar/grästrimmer, grensaxar och soppåsar. Anmälan av de som har röjsåg till Klas Wigert 0700-92 60 70.

Gatuskyltar

Justera skyltar och stolpar. Tag med 13 mm blocknyckel, skiftnyckel, trappstege, spett. 

Fika

Tag med egen kaffetermos – Kyrkan bjuder föreningen på bulle till förmiddagsfikat.

Gemensam lunch

Efter utfört arbete tar vi en gemensam lunch på Ubbes (anmälan krävs till Klas 0700-92 60 70) och avrundar årets arbetsdag.

Välkomna!

/Styrelsen