Stornärfjällets Arbetsdag Lördag 28 september kl. 09.00 Efterlysning!

Vi söker:

-Skoteråkare som kan färdigställa den sista av de nya broarna, se över skyltning och rensa sly längs lederna

-Skidåkare som kan spika upp nya markeringsbrickor längs våra skidspår

-Medlemmar som kan reparera postlådeställningen vid Orrlidsvägen efter påkörning

 

Vi har följande projekt som styrelsen förberett med inköp av material och planering.

 

  1. Färdigställa skoterbro – rensa sly längs leder – montera skyltar

-Gruppledare: Pär Bergkvist

-Arbete: Arbete med skoterbro / Röjning av sly / Markförbättringar

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsågar / Grensaxar / Skruvdragare med TORX-bits

Anmälan till Pär Bergkvist via telefon/SMS 070-419 77 90

 

 

  1. Byta ut och sätta upp nya markeringsbrickor i skidspåren.

-Gruppledare: Hans Perbjörs

-Arbete: Sätta upp nya markeringsbrickor

-Verktyg att ta med: Hammare / Skruvdragare med bits

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 

  1. Reparera stället för postlådor vid Orrlidsvägen

– Gruppledare: Hans Perbjörs

– Arbete: Reparera timmerknutar som skadats

– Verktyg att ta med: Skruvdragare – kofot – hammare – såg- spik och skruv

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 

Grillmästare.

Vi behöver en GRILLMÄSTARE som ansvarar för inköp och tillagning av enklare grillunch.

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05