Skidspår

All skidåkning inom Stornärfjällets område sker på egen risk!
Anmäl fel och brister i spårsystemet  till vår skidspårskoordinator.

 

Skidspårskarta

Preparerte skiloyper Tandadalen Nord

skidspar