Skidspår

All skidåkning inom Stornärfjällets område sker på egen risk!
Anmäl fel och brister i spårsystemet  till vår skidspårskoordinator.

Skidspårskoordinator inom Stornärfjällets Samfällighetsförening är:
Pär Larsson
par.larsson@bredband2.com
070-5216014

 
 
Stornärfjällets Samfällighetsförening samarbetar med Myrflodammens skidförening och Gilleråsens Samfällighetsförening. Föreningarna har gemensamt ca 30 km spår inom stugområdet och upp till Kläppenskjulet. Skidspåren går allmänt under namnet MOG-spåren och erbjuder olika kombinationer av längder från 5-30 km. Se spårkarta för mer information.Det är viktigt att inse att preparering av spår med maskiner är kostsamt. Dessa spår finansieras gemensamt av de boende i föreningen, varför vi inte kan förvänta oss samma grad av preparering som till exempel SkiStar gör runt Västra Kalven. Nuvarande kontrakt (säsongerna 2021 till och med 2024) har följande villkor:Beroende på snötillgång startar prepareringen kring Luciahelgen och fortsätter säsongen ut, dock längst till 30/4. Preparering med spårmaskin görs varannan dag men kan anpassas efter väder och snötillgång. Aktuell spårstatus finns att läsa på skidspar.se.

Skidspårskarta

Preparerte skiloyper Tandadalen Nord

skidspar

Bidrag till spårning och underhåll av dessa skidspår mottages tacksamt.

Insättning kan göras till Swish-nummer 123 550 36 93. Ange ”MOG-spåren”.