Erbjudande från Dalakraft till alla medlemmar

Erbjudande från Dalakraft till alla medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening

 

Dalakraft erbjuder dig som medlem ett elavtal enligt följande (dagen pris är 35.9 öre / kwh + moms – slutgiltigt pris fastställs på startdagen).

Till medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening

Stornärfjällets Samfällighetsförening och Dalakraft har för avsikt att i tid före nuvarande avtals utgång, ta fram ett nytt förmånligt elavtal som medlemmarna får ta del av.

 

Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. 2020-04-01, avtalslängd väljer vi utifrån hur marknaden ser ut då vi bestämmer oss.

 

Vi lägger in det nya elavtalet och skickar bekräftelse till kunder i området som har möjlighet att teckna avtalet. Kunder med rörligt pris tar själva kontakt för byte till föreningsavtalet.

 

Om du mot förmodan inte vill vara med kontakta Hillevi Blomkvist 0248-488071 eller hillevi.blomkvist@dalakraft.se

 

Du kanske är nyinflyttad i föreningen och har ett annat avtal idag? Hör av dig så hjälper vi dig/er att komma in i föreningens nya avtal.

 

Med vänliga hälsningar

Dalakraft AB

God fortsättning alla Stornärfjällsmedlemmar!

Så har vi ett nytt oskrivet blad 2020 framför oss att fylla med innehåll efter smak och intresse!

 

Under mellandagarna valdes en ny styrelse på årsmötet som har ett antal utmaningar framför sig, se protokollet under fliken Årsmöteshandlingar. Vi tackar avgående ledamot, suppleanter och valberedning för era insatser under det gångna verksamhetsåret.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen, suppleanter med flera hittar du under fliken Kontakt.

 

Nytt för i år är att en av våra suppleanter i styrelsen, Per Bergqvist är kontaktman för skoterfrågor och Pär Larsson är skidspårsansvarig. Dessa hittar du också under fliken Kontakt.

 

Fliken Snöskoter är uppdaterad med nya regler samt ledkarta med nya Hjortstigsleden samt omdragna leder på myrarna. Vi har tyvärr ett par säsonger bakom om med buskörning som inte är acceptabel så nu med bättre uppmärkta leder för skoter och skidor skall det fungera bättre om alla visar hänsyn till varandra och följer våra regler!

 

Efter några dagars mildväder hoppas vi nu på mer snö och minusgrader, väl mött på fjället!

 

/Styrelsen

Stornärfjällets Arbetsdag Lördag 28 september kl. 09.00 Efterlysning!

Vi söker:

-Skoteråkare som kan färdigställa den sista av de nya broarna, se över skyltning och rensa sly längs lederna

-Skidåkare som kan spika upp nya markeringsbrickor längs våra skidspår

-Medlemmar som kan reparera postlådeställningen vid Orrlidsvägen efter påkörning

 

Vi har följande projekt som styrelsen förberett med inköp av material och planering.

 

  1. Färdigställa skoterbro – rensa sly längs leder – montera skyltar

-Gruppledare: Pär Bergkvist

-Arbete: Arbete med skoterbro / Röjning av sly / Markförbättringar

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsågar / Grensaxar / Skruvdragare med TORX-bits

Anmälan till Pär Bergkvist via telefon/SMS 070-419 77 90

 

 

  1. Byta ut och sätta upp nya markeringsbrickor i skidspåren.

-Gruppledare: Hans Perbjörs

-Arbete: Sätta upp nya markeringsbrickor

-Verktyg att ta med: Hammare / Skruvdragare med bits

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 

  1. Reparera stället för postlådor vid Orrlidsvägen

– Gruppledare: Hans Perbjörs

– Arbete: Reparera timmerknutar som skadats

– Verktyg att ta med: Skruvdragare – kofot – hammare – såg- spik och skruv

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 

Grillmästare.

Vi behöver en GRILLMÄSTARE som ansvarar för inköp och tillagning av enklare grillunch.

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

Arbetsdagen 20 juli 2019

Ett 20-tal medlemmar mötte upp på arbetsdagen 20 juli där ett gott gäng arbetade med olika projekt. Vi hann hann med att dra om en del av skidspåret vid Solskjulet, märka ut skid- och skoterleder på myren söder om Jens Brittas  väg och en ny Skoterled från Hjortstigen. Arbetsdagen avslutades med en matbit med trevlig samvaro och vi fick stifta nya bekantskaper med grannarna inom vårt fina Stornärfjällsområde.

Stort tack till alla som deltog!

/Styrelsen

 

PS. För er som inte hade möjlighet att närvara så kommer vi att anordna en dag i oktober för att färdigställa skyltning och och en del snickeriarbete för skidspår och skoterleder.

Byggnation av 36 meter högt mobiltorn med 3 teknikbodar vid Skidvägen 11

Malung-Sälens kommun har godkänt bygglov till Tele2 för ett 36 meter högt mobiltorn samt tre teknikbodar på toppen av berget mellan Skidvägen och Jens-Brittas väg (se karta).

 

Mobiltornet kommer att ändra landskapsbilden för flera hundra fastighetsägare och störa utsikten mot Hundfjället. Mobiltornet blir ett så kallat fackverkstorn (se ritning) som blir en störning i den natur och obrutna horisontlinje för fastigheter längs Salbäcksvägen, Illerstigen,Minkstigen, Tjäderstigen, Torudsvägen, Brändvägen, Spelvägen, Jens Brittas väg och intilliggande vägar. En röd lampa kommer kontinuerligt lysa i tornets topp och det faktum att det ännu är oklart vad 5g har för påverkan på djur, natur och människor samt att försäljningspriset på fastigheter i närheten av mobiltorn i allmänhet faller är ytterligare olägenheter.

 

I samband med att bygglovet godkändes annonserade stadsbyggnadskontoret under kungörelser i Falu-Kuriren på nätet samt skickade brevledes ut information till ett tiotal fastigheter.

 

Informationen specificerade inte var i Stornärfjället etableringen av mobiltornet skulle ske varför flertalet av de tiotal som erhöll information via post inte överklagade beslutet. Hade kommunen informerat fastighetsägarna att ett 36 meter högt mobiltorn var planerat som granne hade fler överklagat inom den tidsfrist kommunen angav. Möjligheten att överklaga har därför missats av alla utom de tiotal fastigheter som ligger närmst den tänkta masten, Skidvägen 11 samt Jens Brittas väg 2 som brevledes meddelats 20 maj att bygglov beviljades 3 maj. Av dessa tiotal fastigheter har två överklagat beslutet.

 

En fastighetsägare på Skidvägen har för att påvisa hur höjden på mobiltornet påverkar utsikt och landskapsbild arrangerat en heliumballong fäst i en 36 meter lång lina (se foto).

Information från Tele2 att masten döljs av intilliggande träd visar sig vara ett felaktigt påstående.

 

Styrelsen uppmanar fastighetsägare som upplever den planerade byggnationen som en olägenhet och störning snarast kontakta,

 

Malungs kommun Stadsbyggnadskontoret

Birgitta Levin 0280-18147
Birgitta.levin@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Lars Norin 0280-18135

 

Länstyrelsen
Handläggare Per Heilborn 010-2250404

 

/Styrelsen

 

 

Vy Ekorrstigen

 

Vy Jens Brittas väg

Stornärfjällets Arbetsdag lördag 20 juli. Efterlysning!

Stornärfjällets Arbetsdag lördag 20 juli kl. 09.00

Samling vid miljöstationen på orrlidsvägen.

 

Efterlysning!

Medlemmar som KAN hjälpa till att förbättra skidspår – skoterleder – måla postlådeställningar/informationstavlor.

 

Följande projekt har styrelsen förberett med inköp av material och planering.

 

  1. Dra om skidspåret vid Solskjulet vid branta utförslöpan.

-Gruppledare: Vakant + 3-4 personer

-Arbete: Fällning av träd / Röjning av sly / Markförbättringar

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsåg/ Grensaxar / Spett /Spadar / Krattor

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05 eller

Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

  1. Märka ut skoter- och skidspår på myrarna söder om Jens Brittas väg.

-Gruppledare: Hans Perbjörs + 6 personer

-Arbete: Sätta up stolpar och skyltar för att separera och reglera skid- och skoterspår

-Verktyg att ta med: Spett / Slägga / Gummiklubba / Skruvdragare

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

  1. Etablera och märka ut skoterled från Hjortstigen till publika leden.

-Gruppledare: Klas Wigert + 10 personer

-Arbete: Röja led och sätta up stolpar och skyltar för att markera anslutningsled

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsåg / Spett /Spadar / Krattor / Slägga / Gummiklubba / Skruvdragare

Anmälan till Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

  1. Byta ut och sätta ut nya markeringsbrickor i skidspåren.

– Gruppledare: Vakant + 2 personer

– Arbete: Byta och komplettera markeringsbrickor i skidspåren

– Verktyg att ta med: Hammare / Skruvdragare med bits

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05 eller

Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

  1. Måla vindskivor och ställ för postlådor/informationstavlor vid Orrlidsvägen, Sahlbäcksvägen och Timmervägen

– Gruppledare: Vakant + 3 personer

– Arbete: Skrapa och måla

– Verktyg att ta med:Stege / Målarkläder / Handskar/Skrapa/Stålborste

Anmälan till Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

 

Gruppledare söks till grupp 1 – 4 – 5

Kontakta Klas 0700 92 60 70 eller Hans 0725 59 05 05

 

Grillmästare.

Vi behöver en GRILLMÄSTARE som ansvarar för inköp och tillagning av enklare grillunch.

Kontakta Klas 0700 92 60 70 eller Hans 0725 59 05 05