Skidspår

Hej!

Inför vintersäsongen 2020/2021 har SSF genomfört följande aktiviteter för att förbättra längdskidspåren:

 • Under arbetsdagen i juli hjälpte ett stort antal medlemmar till att ta bort stenar som utgjorde en fara för maskiner och åkare.
 • Ca 500 skyltar har flyttats, bytts ut, kompletterats och reviderats under sommaren. Vår skidspårskoordinator har gått igenom spårsystemet grundligt flera gånger. Av de 500 skyltarna är ca 200 nya skyltar som inköpts och monterats. Resten är flyttade och justerade skyltar. Alla skyltar är nu monterade på höger sida oavsett vilket håll åkaren kommer ifrån. Detta underlättar också enormt för den som spårar.
 • Ett antal träd och stubbar som förra säsongen utgjort fara för maskiner och åkare har justerats för att inte utgöra problem inför kommande vinter.
 • En ny säker rundslinga är upprättad vid den lila anslutningsleden på den stora myren nedan Jens-Brittas väg. Ned till myren är det en anslutning och sedan en slinga (ca 1,5 km) på myren. Inför denna säsong överensstämmer de befintliga kartorna med verkligheten som utvisar just en slinga på myren.
 • En tryckare har inhandlats för att trycka till våra spår innan pistmaskin kan köra. Detta för att få ett så bra och hårt (fruset) underlag som möjligt. Tidigare har det bl.a. varit ett problem med stavfästet i mittsträngen samt att vissa blöthål inte varit frusna.
 • Samtal pågår med SkiStar och ansvarig arbetsledare om ny och uppdaterad offert avseende spårning. Vår ambition är att öka antalet spårningar från 3 ggr/v till 3,5 ggr/v i snitt.
 • SkiStar har sagt sig vara behjälpliga att bistå föreningen med en traktorgrävare för att flytta 5-6 st stenar på 2 ställen efter Hållbrändanslingan som var för stora och tunga för oss som
  flyttade stenar på arbetsdagen.
 • Under säsongen kommer Torbjörn Larsson hantera Facebooksidan som heter ”Grupp för Skidspåret Myrflodammen Orrliden Gilleråsen” (ansök om medlemskap i gruppen) och skidspår.se för information gällande skidspåren till våra medlemmar och allmänhet.
 • Under sommarens genomföranden så har det varit en bra och positiv dialog samt återkoppling från styrelsen.

Bästa hälsningar
Pär Larsson
Skidspårskoordinator