Snöskoter

Skoterleder och information

Stornärfjällets vägförening har 2011 beslutat om fortsatt försöksverksamhet med ett utökat ledsystem inom Stornärfjällets stugområde. Ledsystemet är tänkt att leda skotertrafiken till avskiljda delar av föreningens områden där den stör så lite som möjligt. Målet är att både skoteråkare och övriga stugägare skall kunna trivas i området.

Ledsystem inom föreningens område:

Skoter_karta_liten

Blå linje = Ny sträckning på prov
Röd linje = av stugföreningen godkänd lokal led
Streckad linje = av länsstyrelsen godkänd publik led
Orange = Förbudszon

Överenskomna regler:

  • Respektera att både skoterförare och övriga skall trivas i området!
  • Förbjudet att köra före kl 08:00 och efter kl 22:00
  • Absolut förbjudet att köra på annans tomtmark
  • Kör från egen tomt till anslutningslederna i max 20km/h och kortaste lämpliga väg
  • Man får köra försiktigt på vägnätet, men det är förbjudet att köra vid återvinningen på Tandådalsvägen/Orrlidsvägen

För synpunkter i skoterfrågan står undertecknad till förfogande via mail:

Daniel Johnsson
daniel@CapTech.se

Övriga stugägarrepresentanter i skoterkommittén är:

Göran Bjurell och Frank Anderssón

Länkar och övrig info

Snöskoteråkning är starkt reglerad i fjällen. Information om var du får åka finns hos Länsstyrelsen. Terrängkörning i området är förbjuden.

Flera av föreningens medlemmar är intresserade av skoterkörning. Sedan 2008 pågår ett projekt i kommunen – Sälen Malung Rätt och slätt (Sälen Malung; skoteråkning på ett rätt och riktigt sätt på preparerade leder). Målet är bland annat att skapa välpreparerade och väl skyltade leder med en högre kvalitet för skoteråkningen samtidigt som projektet hoppas kunna öka sysselsättningen i kringområdena runt Sälenfjällen. Projektet avslutas 2010 och ska då vara självbärande med ledavgifter.

Man har bland annat jobbat med att förbättra lederna för att de ska kunna pistas med riktiga pistmaskiner. De största lederna kommer att pistas minst 3ggr/vecka medan de mindre dras 2ggr/Vecka.

Mer information om projektet Sälen Malung Rätt och slätt (Sälen Malung; skoteråkning på ett rätt och riktigt sätt på preparerade leder)

Sälens snöskoterklubb har mer information om leder och kartor.

Information från Länsstyrelsen för terrängkörning och skotertrafik.