Snöskoter

Snöskoter körs på egen risk inom Stornärfjällets område på anvisade transportleder i max 20 km/h!
Anmäl fel och brister i ledsystemet  till vår snöskoterkoordinator.

Reglering av skoterkörning inom Stornärfjällets Samfällighetsförening

Stornärfjällets Samfällighetsförening har beslutat om fortsatt försöksverksamhet med ett utökat ledsystem, se karta.

Hela Stornärfjällets ”gemensamhetsanläggning” är ett förbudsområde!

Ledsystemet är planerat för att leda skotertrafiken där den stör omgivningen så lite som möjligt.

Målsättning är att skoter- och skidåkare, fotgängare, trafikanter och fastighetsägare skall samsas och trivas i området genom att visa hänsyn till varandra.

Ledsystem inom föreningens område.

 

Röd+Blå linje = av styrelsen godkänd lokal led

Streckad linje = av länsstyrelsen godkänd publik led

Orange linje = Förbudszon

Överenskomna regler:

 • Avvik ej från lederna och följ hastighetsbegränsningarna!
 • Förbud mot körning i skidspår, friåkning inom området gäller även myrarna!
 • Förbjudet att köra före kl 08:00 och efter kl 22:00!
 • Absolut förbjudet att köra på annans tomtmark!
 • Kör från egen tomt till anslutningslederna i max 20km/h och kortast lämpliga väg!
 • OBS Förbjud att köra på Orrlidsvägen mellan Tandån och Jens Brittas väg!
 • Ömsesidig respekt och hänsyn skall visas!
 • Leder separeras i möjligaste mån.

För synpunkter gällande skoterkörning inom Stornäfjällets Samfällighetsförening kontakta Skotergruppen:

Per Bergqvist, pellebergkvist@telia.com mobil 070-419 77 90

Daniel Johnsson, daniel@CapTech.se

Pär Larsson, par.larsson@bredband2.com

Frank Andersson, frank@lohyddan.se

Länkar och information

 • Snöskoteråkning är starkt reglerad i fjällen.
 • Information om var du får åka finns hos Länsstyrelsen.
 • Terrängkörning inom området är förbjuden.

Sälens snöskoterklubb har mer information om leder och kartor och var du köper ledbevis.

Information från Länsstyrelsen för terrängkörning och skotertrafik.