Snöskoter

Information Malung-Sälens kommun

Snöskoter körs på egen risk inom Stornärfjällets område på anvisade transportleder i max 20 km/h!

Anmäl fel och brister i ledsystemet  till vår snöskoterkoordinator.

 

Reglering av skoterkörning inom Stornärfjällets Samfällighetsförening

 • Stornärfjällets Samfällighetsförening har beslutat om fortsatt försöksverksamhet med ett utökat ledsystem, se karta.
 • Hela Stornärfjällets ”gemensamhetsanläggning” är ett förbudsområde!
 • Ledsystemet är planerat för att leda skotertrafiken där den stör omgivningen så lite som möjligt.
 • Målsättning är att skoter- och skidåkare, fotgängare, trafikanter och fastighetsägare skall samsas och trivas i området genom att visa hänsyn till varandra.

Ledsystem inom föreningens område

Röd+Blå linje = av styrelsen godkänd lokal led

Streckad linje = av länsstyrelsen godkänd publik led

Orange linje = Förbudszon

Överenskomna regler

 • Avvik ej från lederna och följ hastighetsbegränsningarna!
 • Förbud mot körning i skidspår, friåkning inom området gäller även myrarna!
 • Förbjudet att köra före kl 08:00 och efter kl 22:00!
 • Absolut förbjudet att köra på annans tomtmark!
 • Kör från egen tomt till anslutningslederna i max 20km/h och kortast lämpliga väg!
 • OBS Förbud att köra på Orrlidsvägen mellan Tandån och Jens Brittas väg!
 • Ömsesidig respekt och hänsyn skall visas!
 • Leder separeras i möjligaste mån.

För synpunkter gällande skoterkörning inom Stornäfjällets Samfällighetsförening kontakta Skotergruppen

 • Per Bergqvist, pellebergkvist@telia.com mobil 070-419 77 90
 • Daniel Johnsson, daniel@CapTech.se
 • Pär Larsson, par.larsson@bredband2.com
 • Frank Andersson, frank@lohyddan.se

Länkar och information

 • Snöskoteråkning är starkt reglerad i fjällen.
 • Information om var du får åka finns hos Länsstyrelsen.
 • Terrängkörning inom området är förbjuden.

Sälens snöskoterklubb har mer information om leder och kartor och var du köper ledbevis. Information från Länsstyrelsen för terrängkörning och skotertrafik.