Arbetsdagen 24 juli 2021

Hälsningar från Stornärfjällets arbetsdag 24 juli!

I strålande solsken samlades drygt 15 arbetssugna medlemmar med röjsågar, spett och spadar för att förbättra våra skidspår, skoterleder och snygga till längs gångvägen. Vi delade upp oss i tre grupper och begav oss ut i terrängen med fikabröd (kyrkans goda bullar) som föreningen bjöd på.

Röjning av sten, slyröjning, märka upp nya leder var en del som hanns med innan vi hade gemensam lunch på Ubbes vid 14-tiden.

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag, trevlig samvaro med gamla och nya grannar och på återseende lördag vecka 29 2022.

/Styrelsen

gm Klas Wigert