Kontakt

Föreningens adress är:

Stornärfjällets Samfällighetsförening
c/o Mats Hedlund
Energigatan 9
434 37 Kungsbacka

Mail: info@stornarfjallet.se

Ordförande

Hans Perbjörs
070 544 98 28
hans.perbjors@veidekke.se

Administratör / medlemsregister

Zanda Nyström
070 584 41 18
info@stornarfjallet.se

Kassör

Mats Hedlund
070 710 20 65
mats@indfast.se

Vägansvarig

Klas Wigert
070 092 60 70
klas.wigert@gmail.com

Skidspårsansvarig & Mötessekretrare

Karl Ericsson
070 9734181
kalle@kall3.se