Byggnation av 36 meter högt mobiltorn med 3 teknikbodar vid Skidvägen 11

Malung-Sälens kommun har godkänt bygglov till Tele2 för ett 36 meter högt mobiltorn samt tre teknikbodar på toppen av berget mellan Skidvägen och Jens-Brittas väg (se karta).

 

Mobiltornet kommer att ändra landskapsbilden för flera hundra fastighetsägare och störa utsikten mot Hundfjället. Mobiltornet blir ett så kallat fackverkstorn (se ritning) som blir en störning i den natur och obrutna horisontlinje för fastigheter längs Salbäcksvägen, Illerstigen,Minkstigen, Tjäderstigen, Torudsvägen, Brändvägen, Spelvägen, Jens Brittas väg och intilliggande vägar. En röd lampa kommer kontinuerligt lysa i tornets topp och det faktum att det ännu är oklart vad 5g har för påverkan på djur, natur och människor samt att försäljningspriset på fastigheter i närheten av mobiltorn i allmänhet faller är ytterligare olägenheter.

 

I samband med att bygglovet godkändes annonserade stadsbyggnadskontoret under kungörelser i Falu-Kuriren på nätet samt skickade brevledes ut information till ett tiotal fastigheter.

 

Informationen specificerade inte var i Stornärfjället etableringen av mobiltornet skulle ske varför flertalet av de tiotal som erhöll information via post inte överklagade beslutet. Hade kommunen informerat fastighetsägarna att ett 36 meter högt mobiltorn var planerat som granne hade fler överklagat inom den tidsfrist kommunen angav. Möjligheten att överklaga har därför missats av alla utom de tiotal fastigheter som ligger närmst den tänkta masten, Skidvägen 11 samt Jens Brittas väg 2 som brevledes meddelats 20 maj att bygglov beviljades 3 maj. Av dessa tiotal fastigheter har två överklagat beslutet.

 

En fastighetsägare på Skidvägen har för att påvisa hur höjden på mobiltornet påverkar utsikt och landskapsbild arrangerat en heliumballong fäst i en 36 meter lång lina (se foto).

Information från Tele2 att masten döljs av intilliggande träd visar sig vara ett felaktigt påstående.

 

Styrelsen uppmanar fastighetsägare som upplever den planerade byggnationen som en olägenhet och störning snarast kontakta,

 

Malungs kommun Stadsbyggnadskontoret

Birgitta Levin 0280-18147
Birgitta.levin@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Lars Norin 0280-18135

 

Länstyrelsen
Handläggare Per Heilborn 010-2250404

 

/Styrelsen

 

 

Vy Ekorrstigen

 

Vy Jens Brittas väg

Stornärfjällets Arbetsdag lördag 20 juli. Efterlysning!

Stornärfjällets Arbetsdag lördag 20 juli kl. 09.00

Samling vid miljöstationen på orrlidsvägen.

 

Efterlysning!

Medlemmar som KAN hjälpa till att förbättra skidspår – skoterleder – måla postlådeställningar/informationstavlor.

 

Följande projekt har styrelsen förberett med inköp av material och planering.

 

 1. Dra om skidspåret vid Solskjulet vid branta utförslöpan.

-Gruppledare: Vakant + 3-4 personer

-Arbete: Fällning av träd / Röjning av sly / Markförbättringar

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsåg/ Grensaxar / Spett /Spadar / Krattor

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05 eller

Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

 1. Märka ut skoter- och skidspår på myrarna söder om Jens Brittas väg.

-Gruppledare: Hans Perbjörs + 6 personer

-Arbete: Sätta up stolpar och skyltar för att separera och reglera skid- och skoterspår

-Verktyg att ta med: Spett / Slägga / Gummiklubba / Skruvdragare

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 1. Etablera och märka ut skoterled från Hjortstigen till publika leden.

-Gruppledare: Klas Wigert + 10 personer

-Arbete: Röja led och sätta up stolpar och skyltar för att markera anslutningsled

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsåg / Spett /Spadar / Krattor / Slägga / Gummiklubba / Skruvdragare

Anmälan till Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

 1. Byta ut och sätta ut nya markeringsbrickor i skidspåren.

– Gruppledare: Vakant + 2 personer

– Arbete: Byta och komplettera markeringsbrickor i skidspåren

– Verktyg att ta med: Hammare / Skruvdragare med bits

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05 eller

Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

 1. Måla vindskivor och ställ för postlådor/informationstavlor vid Orrlidsvägen, Sahlbäcksvägen och Timmervägen

– Gruppledare: Vakant + 3 personer

– Arbete: Skrapa och måla

– Verktyg att ta med:Stege / Målarkläder / Handskar/Skrapa/Stålborste

Anmälan till Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

 

Gruppledare söks till grupp 1 – 4 – 5

Kontakta Klas 0700 92 60 70 eller Hans 0725 59 05 05

 

Grillmästare.

Vi behöver en GRILLMÄSTARE som ansvarar för inköp och tillagning av enklare grillunch.

Kontakta Klas 0700 92 60 70 eller Hans 0725 59 05 05

Senaste nytt om våra skidspår

Hej alla boende på stornärfjället. På vårt årsmöte beslutade vi om efterhållningen av våra skidspår, men det var inte helt förankrat med verkligheten hos Skistar. I realiteten har inte Skistar den möjligheten att efterhålla våra spår 3 ggr/vecka löpande utan kan bara göra det när tid finns. De gör det då på löpande räkning. I skrivande stund (2019-02-13 18:30) är de på väg ut för att spåra hela MOG. Anledningen till att detta inte gjorts sedan i lördags är att deras spårmaskin gick sönder i lördags. Inom kort kommer vi att ha ett möte med Skistar där vi går igenom våra förväntningar, deras möjligheter och befäster detta i ett avtal. Om ni har Facebook kan ni söka upp och gilla sidan ”MOG-spåren Stornärfjället Sälen” som jag ämnar att hålla uppdaterad gällande våra skidspår.

 

Ha en fortsatt trevlig vecka!

 

 

Mvh// Karl Ericsson

Reglerad skoterkörning inom Stornärfjällets Samfällighetsområde

Dags att visa hänsyn och ta ansvar för skoterkörningen inom Stornärfjällets område!

Det har sedan julhelgen eskalerat med buskörning i vårt område där skoter körts i hög fart på Orrlidsvägen, längs nya gångvägen, på sidan om anslutningslederna, på myrarna söder om Jens Brittas väg och över nypistade skidspår. Nu måste alla hjälpas åt att få stopp på buskörningen om det fortsatt skall få köras skoter i vårt fina område!

Om någon ertappas med skoter utanför godkänd led norr om fjällvägen kan en bot om 10 000 kronor tas ut på plats och ställe.

/Styrelsen

Skoterleder och information

Stornärfjällets vägförening har 2011 beslutat om fortsatt försöksverksamhet med ett utökat ledsystem inom Stornärfjällets stugområde. Ledsystemet är tänkt att leda skotertrafiken till avskiljda delar av föreningens områden där den stör så lite som möjligt. Målet är att både skoteråkare och övriga stugägare skall kunna trivas i området.

Ledsystem inom föreningens område:

Blå linje = Ny sträckning på prov
Röd linje = av stugföreningen godkänd lokal led
Streckad linje = av länsstyrelsen godkänd publik led
Orange = Förbudszon

 

Överenskomna regler:

 • Respektera att både skoterförare och övriga skall trivas i området!
 • Förbjudet att köra före kl 08:00 och efter kl 22:00
 • Absolut förbjudet att köra på annans tomtmark
 • Kör från egen tomt till anslutningslederna i max 20km/h och kortaste lämpliga väg
 • Man får köra försiktigt på vägnätet i max 20km/h , men det är förbjudet att köra vid återvinningen på Tandådalsvägen/Orrlidsvägen
 • Mer information om projektet Sälen Malung Rätt och slätt(Sälen Malung; skoteråkning på ett rätt och riktigt sätt på preparerade leder)
 • Sälens snöskoterklubbar mer information om leder och kartor.

Broschyr sälens snöskoterklubb 2019 (pdf)

Vi söker ordförande till styrelsen

Inför verksamhetsåren 2018-20 behöver vår förening Stornärfjällets Samfällighetsförening en ny aktiv ordförande.

Styrelsen består av 5 medlemmar med en ordförande som leder, informerar och håller samman föreningen. Föreningsstyrelsen förbereder och fattar beslut i löpande ärenden av praktisk, administrativ och ekonomisk art.

 

Är Du intresserad?

Kontakta Valberedning:

Jürgen Gandré – 070-515 51 70

Fredrik Ivarsson – 073-424-31-99