Medlemmar!

Under den nya fliken FAQ finner ni en uppdaterad informationssida där du som medlem finner information om hur samfälligheten fungerar och vad som gäller dig som fastighetsägare inom Stornärfjällets Samfällighetsförening.

Styrelsen vill också passa på att önska alla medlemmar en riktigt fin sommar och tipsa om att det satsas för fullt med sommaraktiviteter i Sälen som du kan läsa mer om här,

https://www.visitdalarna.se/kampanj/sommar-i-salen

https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/salen/sommar-i-salen/

/Styrelsen                     

Arbetsdag 24 juli 2021

Stornärfjällets årliga arbetsdag är inplanerad lördag 24 juli kl. 09.00 

Boka in denna dag i din kalender så vi kan hjälpas åt att förbättra och underhålla vårt fina Stornärfjällsområde!

Vi söker:

-Skoteråkare som kan arbeta med etablering av nya leder, se över skyltning och rensa sly längs befintliga leder.

-Skidåkare som kan röja och förbättra våra skidspår.

-Medlemmar som röjer längs gångvägen, målar postlådeställ och ser över vägområdet och dess skyltar.

Mer detaljerad information om vilka verktyg/maskiner som tas med samt kontaktpersoner kommer senare.

/Styrelsen

Snöskoter

I Malung-Sälens kommun finns goda förutsättningar för både turåkning på skidor och skoteråkning. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas.

Som skoterförare måste du ta hänsyn till din omgivning, dels av säkerhetsskäl och dels för att skotern kan vara ett störande inslag. Kör på markerade skoter- och kompisleder och visa hänsyn.

Ansvarig för skoter- och vandringslederna i Malung-Sälens norra kommundel är Ingemar Sköldner och har man frågor kan man kontakta honom på 070-530 50 86.

På rätt led i Sälenfjällen

I Sälenfjällen finns goda förutsättningar för både turåkning på skidor och skoteråkning. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas.

Framförallt är det skoterns buller och avgaser – trängsel och förstörda skidspår – som stör skidåkaren och skapar konflikter.

Betalleder för snöskoteråkare

Ledkort och ledkarta finns att köpa på bensinmackar och näringsställen.
Betalsystemet ”SM rätt och slätt” finns fr.o.m. säsongen-08/-09 med preparerade leder på och utanför fjällområdet (360 km). I ledsystemet bort från fjället finns möjlighet att besöka utflyktsmål/näringsställen i byarna runt fjället.

SKOTERFÖRBUD inom regleringsområde

Ett regleringsområde för terrängkörning omfattar fjällområdet norr om riksväg 66, Fjällvägen. Dessutom har ett mindre regleringsområde inrättats omedelbart söder om väg 66. Se kartuppslaget nedan under länken ”På rätt led i Sälenfjällen”.

Inom regleringsområdena råder förbud mot skoteråkning med undantag av skoterled som markerats på kartuppslaget ”På rätt led i Sälenfjällen”. Avvikelse från led förbjuden!

Försöksverksamhet utanför regleringsområdet

Kommunen driver försöksverksamhet med skotertrafik i resten av fjällområdet söder om riksväg 66, Fjällvägen. Syftet är att med information,uppskyltning och viss reglering förbättra hänsynen mellan skoterförare och skidåkare.

Visa hänsyn!

Som skoterförare måste Du ta hänsyn till din omgivning, dels av säkerhetsskäl och dels för att skotern kan vara ett störande inslag. Kör på markerade skoter och kompisleder.

Karta och mer information
Mer information samt en karta finns i broschyren ”På rätt led i Sälenfjällen”.  Du kan hämta hem broschyren här nedan som som pdf-fil.

Relaterat innehåll

På rätt led i Sälenfjällen

God fortsättning alla Stornärfjällsmedlemmar!

Så har vi ett nytt oskrivet blad 2021 framför oss att fylla med aktiviteter och arbete för att göra vårt fantastiska område ännu bättre och trivsammare!

 

Under mellandagarna genomfördes årsmötet och en ny styrelse valdes på samfällighetens första digitala årsmöte , se protokollet under fliken Årsmöteshandlingar. Vi tackar avgående ledamot tillika kassör Mats Hedlund, suppleanter, valberedning och revisorer för era insatser under det gångna verksamhetsåret.

 

Uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen, suppleanter med flera hittar du under fliken Kontakt.

 

Sedan förra årsmötet är en av våra suppleanter i styrelsen, Per Bergqvist kontaktman för skoterfrågor och Pär Larsson numera ledamot fortsatt skidspårskoordinator. Dessa hittar du också under fliken Kontakt.

 

Arbetsdagen denna sommar fortsatte ett gäng frivilliga medlemmar med att förbättra skidspår och skoterleder. Det arbetades med röjning och uppmärkning av spår/leder för det skall fungera ännu bättre och minska otillåten körning i området. Styrelsen uppmanar alla att ta hänsyn till varandra och följa våra regler!

 

Tänk på att hålla hastigheten på våra vägar då många rör sig i området och vi har många utfarter från tomter med speciellt vintertid dålig sikt! 

 

Efter lite mildväder i julveckan hoppas vi nu på mer snö och minusgrader, väl mött på fjället!

 

/Styrelsen

Skidspår

Hej!

Inför vintersäsongen 2020/2021 har SSF genomfört följande aktiviteter för att förbättra längdskidspåren:

 • Under arbetsdagen i juli hjälpte ett stort antal medlemmar till att ta bort stenar som utgjorde en fara för maskiner och åkare.
 • Ca 500 skyltar har flyttats, bytts ut, kompletterats och reviderats under sommaren. Vår skidspårskoordinator har gått igenom spårsystemet grundligt flera gånger. Av de 500 skyltarna är ca 200 nya skyltar som inköpts och monterats. Resten är flyttade och justerade skyltar. Alla skyltar är nu monterade på höger sida oavsett vilket håll åkaren kommer ifrån. Detta underlättar också enormt för den som spårar.
 • Ett antal träd och stubbar som förra säsongen utgjort fara för maskiner och åkare har justerats för att inte utgöra problem inför kommande vinter.
 • En ny säker rundslinga är upprättad vid den lila anslutningsleden på den stora myren nedan Jens-Brittas väg. Ned till myren är det en anslutning och sedan en slinga (ca 1,5 km) på myren. Inför denna säsong överensstämmer de befintliga kartorna med verkligheten som utvisar just en slinga på myren.
 • En tryckare har inhandlats för att trycka till våra spår innan pistmaskin kan köra. Detta för att få ett så bra och hårt (fruset) underlag som möjligt. Tidigare har det bl.a. varit ett problem med stavfästet i mittsträngen samt att vissa blöthål inte varit frusna.
 • Samtal pågår med SkiStar och ansvarig arbetsledare om ny och uppdaterad offert avseende spårning. Vår ambition är att öka antalet spårningar från 3 ggr/v till 3,5 ggr/v i snitt.
 • SkiStar har sagt sig vara behjälpliga att bistå föreningen med en traktorgrävare för att flytta 5-6 st stenar på 2 ställen efter Hållbrändanslingan som var för stora och tunga för oss som
  flyttade stenar på arbetsdagen.
 • Under säsongen kommer Torbjörn Larsson hantera Facebooksidan som heter ”Grupp för Skidspåret Myrflodammen Orrliden Gilleråsen” (ansök om medlemskap i gruppen) och skidspår.se för information gällande skidspåren till våra medlemmar och allmänhet.
 • Under sommarens genomföranden så har det varit en bra och positiv dialog samt återkoppling från styrelsen.

Bästa hälsningar
Pär Larsson
Skidspårskoordinator

Tack alla som hjälpte till på årets arbetsdag!

Den 17 juli samlades cirka 25 personer på SSFs årliga arbetsdag. Bland annat genomfördes följande aktiviteter:

 

 • Massor av stora stenar röjdes bort från längdspåren.
 • Ett nytt postställ byggdes i korsningen Telemarksvägen/Joängsslingan.
 • Underhåll av ett stort antal vägskyltar.
 • Slyröjning utmed vägrenarna.

 

Dagen avslutades med lunch på Ubbes. Stort tack till alla som deltog!

 

Bästa Hälsningar,

Styrelsen