Blandade känslor om nya flygplatsen i Sälen

Nu är det klart att staten skjuter till en kvarts miljard till en utbyggnad av Sälens flygplats, det efter att EU-kommissionen gett stödet grönt ljus.

 

– Jag är väldigt glad, jag tror att det här kommer vara viktigt för besöksnäringen i hela norra Dalarna, säger Hans Unander (S) kommunalråd i Malung Sälens kommun.
I ljudfilen (se länk nedan) hör du också Charlotte Skott, VD Destination Sälenfjällen, Thommy Backner, VD för Högfjällshotellet, och röster bland folk i Malung-Sälen.

 

Investeringsstödet på 250 miljoner kronor, som beslutades för tre år sedan av den då borgerliga regeringen, har nu godkänts av EU-kommissionen. Satsningen innebär bland annat att flygplatsens start- och landningsbana förlängs till 2 500 meter. Totalkostnaden beräknas till närmare 700 miljoner kronor.

 

Konsortiet bakom projektet, Scandinavian Mountains Airport, räknar med att hundratusentals charterresenärer ska använda flygplatsen inom några år, en förutsättning för att den inte ska gå med förlust.

 

Transportekonomen och miljöpartisten Arne Karyd, som utrett Sälensatsningen, sågar prognoserna. Så många nya skidturister kommer inte bara för att man bygger en flygplats, säger han i en intervju med SVT Nyheter Dalarna.

 

TT/P4 Dalarna

 

Läs hela artikeln här

Erbjudande till Stornärfjällets medlemmar

4

Stornärfjällets Samfällighetsförening har tillsammans med Dalakraft tagit fram ett nytt erbjudande till medlemmarna.

 

Det nya avtalet gäller fr.o.m. 2017-04-01. Eftersom vi idag har lite olika avtalstider får man starta sitt avtal då nuvarande avtal går ut, men alla får samma slutdatum, 2020-03-31.

 

Erbjudandet gäller t o m 2017-03-10

 

Teckna genom att ringa Kundkontakt på 0771 48 80 00 eller maila info@dalakraft.se. Vi har öppet vardagar 8-21 och 10-14 helgfria lördagar och söndagar.
Säg att du är medlem i Stornärfjället så får du rätt erbjudande.

image9a17da

Ny positiv information från Malungs Elnät för bredband i Stornärfjället!

elnat

 

Malungs Elnät har beslutat att de kommer gå vidare med projektet att kunna erbjuda de boende i Stornärfjällets Samfällighetsförening en fiberanslutning.

 

Malungs Elnät kommer inte att ha möjlighet att ansluta hela området under ett och samma år utan kommer att dela in området i mindre delar.

 

Inom varje delområde skickar Malungs Elnät sedan ut erbjudanden om fiberanslutning.

 

Innan de drar igång byggnationen av stadsnätet i delområdet måste det ha kommit in ett visst antal påskrivna avtal.

 

Malungs Elnät kommer nu att titta på hur de ska dela in området och förbereda för utskick.

Inbjudan till Informationsmöte

Onsdag 28/12 kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.
Per Granås från Skistar kommer som talare.
Ämnet är: Vad kommer att hända på fjället under säsongen?
Skistar*s planer för framtiden, hur går det med flyget?
Styrelsen informera om föreningen och vad som händer i vårt område.

Du har väll inte missat att Årsmötet är flyttat!

Ny dag är 6 januari kl. 09.00 i Fjällkyrkan.
Kallelse har skickats ut på Mail! Finns också på hemsidan.
Årsredovisning, resultat och balans finns att läsa/skriva ut.
Under fliken: Styrelse/Årsmöteshandlingar/2016 på Hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Viktigt meddelande! Nytt datum för årsmöte.

Årsmötet blir den 6 januari kl.09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

På grund av ett tekniskt problem har inte kallelsen via post/epost till årsmötet skickats ut som planerat. Enligt våra stadgar skall kallelsen skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet som var planerat till den 28 december kl 09.00.

 

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte den 6 januari kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Vidare har styrelsen beslutat att hålla ett Informationsmöte med Skistar´s Per Granås och styrelsen den 28 december kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Kallelsen skickas till den person som är registrerad som betalningsansvarig för varje fastighet, det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

 

Sälen den 21 december 2016
Styrelsen

 

OBS! Ändrad Dag

Kallelse till Årsmöte 2017-01-06 (nr 36) i Stornärfjällets Samfällighetsförening
Org. nr. 716413-1570

När: onsdag 2017-01-06 Kl.09.00
Var: Tandådalens fjällkyrka

Förslag Dagordning:

§1 Stämmans öppnande

 

§2 Val av ordförande för mötet

 

§3 Val av sekreterare för mötet

 

§4 Förteckning över mötesdeltagare – upprättande av röstlängd

 

§5 Godkännande av dagordningen

 

§6 Godkännande av kallelsen till mötet

 

§7 Val av protokolljusterare för årsmötet

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

 

§9 Resultat och balansräkning

 

§10 Revisorernas berättelse

 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen

 

§12 Vägmästarens rapport

 

§13 Styrelsens förslag till budget och utdebitering

 

§14 Förevisande och godkännande av debiteringslängden

 

§15 Val av styrelseledamöter
-val av ordförande på 1 år
-val av ledamot (sekreterare) på 2 år
-fyllnadsval av ledamot (kassör) 1 år
-val av ledamot på 1år

 

§16 Val av styrelsesuppleanter
-val av 2 suppleanter på 1 år

 

§17 Val av revisorer
-val av 2 revisorer på 1 år
-val av 1 revisorssuppleant på 1 år

 

§18 Val av valberedning

 

§19 Inkomna motioner
-Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, beslut 1 av 2
-Gångvägen etapp 2

 

§20 Rapporter
-Skotergruppen.
-Norra Hållbrändan.
-Malungs Elnät, fiber

 

§21 Övriga frågor

 

§22 Protokollets tillgänglighet, på Hemsidan 2017-02-01

 

§23 Mötet avslutas

 

Tidigare årsmötesprotokoll kan läsas här.

 

Adressinformation
Ändrad adress eller ägarförhållande skall rapporteras till info@stornarfjallet.se

 

Tandådalen den 21 december 2016

 

Owe Petterson
Ordförande