Viktigt meddelande! Nytt datum för årsmöte.

Årsmötet blir den 6 januari kl.09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

På grund av ett tekniskt problem har inte kallelsen via post/epost till årsmötet skickats ut som planerat. Enligt våra stadgar skall kallelsen skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet som var planerat till den 28 december kl 09.00.

 

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte den 6 januari kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Vidare har styrelsen beslutat att hålla ett Informationsmöte med Skistar´s Per Granås och styrelsen den 28 december kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Kallelsen skickas till den person som är registrerad som betalningsansvarig för varje fastighet, det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

 

Sälen den 21 december 2016
Styrelsen

 

OBS! Ändrad Dag

Kallelse till Årsmöte 2017-01-06 (nr 36) i Stornärfjällets Samfällighetsförening
Org. nr. 716413-1570

När: onsdag 2017-01-06 Kl.09.00
Var: Tandådalens fjällkyrka

Förslag Dagordning:

§1 Stämmans öppnande

 

§2 Val av ordförande för mötet

 

§3 Val av sekreterare för mötet

 

§4 Förteckning över mötesdeltagare – upprättande av röstlängd

 

§5 Godkännande av dagordningen

 

§6 Godkännande av kallelsen till mötet

 

§7 Val av protokolljusterare för årsmötet

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

 

§9 Resultat och balansräkning

 

§10 Revisorernas berättelse

 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen

 

§12 Vägmästarens rapport

 

§13 Styrelsens förslag till budget och utdebitering

 

§14 Förevisande och godkännande av debiteringslängden

 

§15 Val av styrelseledamöter
-val av ordförande på 1 år
-val av ledamot (sekreterare) på 2 år
-fyllnadsval av ledamot (kassör) 1 år
-val av ledamot på 1år

 

§16 Val av styrelsesuppleanter
-val av 2 suppleanter på 1 år

 

§17 Val av revisorer
-val av 2 revisorer på 1 år
-val av 1 revisorssuppleant på 1 år

 

§18 Val av valberedning

 

§19 Inkomna motioner
-Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, beslut 1 av 2
-Gångvägen etapp 2

 

§20 Rapporter
-Skotergruppen.
-Norra Hållbrändan.
-Malungs Elnät, fiber

 

§21 Övriga frågor

 

§22 Protokollets tillgänglighet, på Hemsidan 2017-02-01

 

§23 Mötet avslutas

 

Tidigare årsmötesprotokoll kan läsas här.

 

Adressinformation
Ändrad adress eller ägarförhållande skall rapporteras till info@stornarfjallet.se

 

Tandådalen den 21 december 2016

 

Owe Petterson
Ordförande

Wanted! Styrelsemedlemmar!

Hej alla medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening.
Föreningens styrelse behöver förstärkning och söker 2 personer som är intresserade av att hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter och 2 suppleanter.
Styrelsearbetet arvoderas enligt beslut på årsstämman och några gånger per år har styrelsen möte i Sälen då reseersättning utgår.

Styrelseledamöter

Vi söker en administratör som sköter vårt databaserade medlemsregister och en kassör som tar hand om samfällighetens ekonomi.

Suppleanter

Vi söker två personer som skall väljas som suppleanter på ett år.
 Välkommen att höra av Dig till valberedningen, så får Du veta mer om de olika uppdragen.

 

Läs mer

Förbättringar i vårt Skidspår!

I vårt arbete att förbättra vårt skidspårsystem genomförde vi i Allahelgonahelgen lite arbete. I samband med exploateringen av Övre Hållbrändan gjordes flyttning av skidspåret. Detta blev inte helt bra. Vi gjorde då en omdragning i anslutningen i väster då även en del av anslutningsspåret mot Illerstigen gjordes till en del av Orangea spåret.

Nu var det tid att fixa till anslutningen mot Björnskjulet.

Därför röjde vi och markerade en ny sträckning mellan Björnskjulet och Övre Hållbrändan i öster. 

skidspar

Med vänlig hälsning
Hans Perbjörs 

Arbetsdag på Stornärfjället

Välkomna att delta på arbetsdagen Lördagen den 4/11.

Vi träffas vid postlådorna/återvinningscentralen vid Tandån 09.00.

Vi kommer hjälpas åt med följande : 

  • Spika nya räcken på gångbroarna
  • Röja på några ställen längs skidspåren
  • Röja längs de interna skoterlederna 

Ta med hammare , såg och yxa . Det går också bra att vara hantlangare eller att dra undan ris. Ca 12.00 avslutar vi och styrelsen bjuder på korv och dricka.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Flygplatsen, Så här är det idag

Sälenfjällsområdet är Sveriges fjärde största turistdestination med över två miljoner turister. Trysil är Norges största vinterdestination med en miljon besökare årligen.

Och så här kan det bli. Alliansregeringen avsatte 250 miljoner kronor i den nationella transportplanen 2014-2025 i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen.

Läs mer