Föreningens tredje arbetsdag avklarad!

 

7:e oktober hölls den numera traditionsenliga arbetsdagen som samlade ett 30-tal medlemmar.

 

Vi samlades vid återvinningsstationen på Orrlidsvägen vid 9-tiden på lördagen med strålande väder.

 

Skidspårsansvarige Hasse delade upp gänget i olika grupper så att motorsåg, röjsåg och muskler fördelades någorlunda jämt.

 

Varje grupp tilldelades ett område för röjning av skidspåret och breddades så att pistmaskinen kommer fram.

 

Nya uppdaterade orienteringstavlor monterades vid infarten till Salbäcksvägen och vid miljöstationen på Orrlidsvägen.

 

Dagen avslutades med korvgrillning och fika där ordföranden tackade för alla arbetsinsatser som genomfördes under dagen.

 

Årsmöte

Årsmöte 2017-12-27 kl.09.00 Tandådalens Fällkyrka

Boka in årsmötet i din kalender!

OBS! Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under november månad.

 

Program:

-Information från Skistar om Tandådalens utveckling och flygplatsprojektet.

-Årsmöte enligt kallelsen som skickas med post senast 2 veckor före föreningsstämman.

-Frågestund.

-Föreningen bjuder som vanligt på fika med kyrkans hembakta bullar.

 

Välkomna!

/Styrelsen

Planering för pistning av våra skidspår 2017–2018

När vi summerade förra vintern drog vi slutsatsen att med ett antal extra körningar så hade vi i snitt spårat 3 ggr/vecka.

Skidspårsansvarig har nu fått igenom med grannföreningarna att vi kör 3 ggr/vecka, vilket blir tisdag, torsdag och lördag. Fördelen blir att vi får spårat i princip varannan dag och Skistar kan planera sina körscheman efter våra önskemål. Naturligtvis kan vissa justeringar bli nödvändigt göra under säsongen beroende på väder och belastning av spåren.

 

OBS!
Glöm inte att det är arbetsdag nu på Lördag 7/10 kl: 09.00-12.00. Samling vid miljöstationen på Orrlidsvägen.

Vi skall arbeta med skidspåren, vi röjer sly och städar upp i spåren inför kommande säsong. Se tidigare inbjudan, längre ner på hemsidan!

 

Välkomna! 

Sista chansen att beställa Fiber på Stornärfjället!

Vill du vara med? Du har fortfarande chans att ansluta ditt hus till kampanjpriset 21 900 kr eller delbetala från 393 kr/mån* (ordinariepris 34 900 kr). Beställa gör du enklast på oppenfiber.se/testa-adress eller av någon av våra säljare. Med Öppen Fiber från Telia får du en långsiktig leverantör vars ambition är att ha det bästa nätet och den bästa servicen.

 

Sista beställningsdag: 7 oktober 2017

 

Med vänlig hälsning,
Telia
Tel 020-40 24 00 (+46 771 68 86 00)
vardagar mellan 08.00 – 16.30
oppenfiber@teliacompany.com

Information till alla medlemmar som tecknat avtal för fiber i Stornärfjället

Markupplåtelsevtal och överenskommelse om grävning för fiberkanalisation i Stornärfjällets GA.

 

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening SSF och senare representant för entreprenören AKEA har sedan mitten av juli aktivt arbetat för att erbjuda ett samförläggningssavtal att nyttjas av Telia/Skanova och ComHem/Fibertjänst.

 

Kontakter har tagits både från Stornärfjället och AKEA vid upprepade tillfällen under sommaren för att få tillstånd ett samförläggningssavtal men dessvärre inte erhållit någon återkoppling som resulterat i fortsatta diskussioner med ComHem/Fibertjänst.

 

Dialogen med Telia/Skanova och AKEA utmynnade i ett avtal som skrevs under 11 augusti och arbetet startades upp 15 augusti.

 

De medlemmar som tecknat avtal med ComHem/Fibertjänst uppmanas nu ta kontakt med Telia för att ta del av det erbjudande som tidigare gått ut inom Stornärfjället.

 

För styrelsen,
Owe Pettersson

 

Ladda ner som PDF, Telia öppen fiber sälen

Arbetsdagen 22 juli 2017

Årets första arbetsdag samlade ett tiotal medlemmar som med förenade krafter tog sig an sly- och buskröjning längs gångvägen samt monterade nya räcken på broarna.

 

Vi fick en härlig förmiddag tillsammans med fint fjällsommarväder som förutom arbete innebar nya kontakter och avslutades med korvgrillning och fika.

 

Nästa arbetsdag är planerad till 7 oktober då vi kommer att lägga fokus på skidspåren och vindskjulen.