Kompletterande information till ”Nytt elavtal Dalakraft”

Eftersom vi fått många frågor angående det nya elavtalet med Dalakreft så kompletterar vi med information.

  • Avtalet har tillkommit p.g.a. att det befintliga avtalet mellan föreningen och Dalakraft löper ut 31 mars 2023. Dalakraft önskar inte förlänga det gamla avtalet utan erbjuder detta elfondsavtal till föreningens medlemmar.
  • De medlemmar som utnyttjar föreningens utgående avtal med Dalakraft kan, om de vill, fortsätta med Dalakraft som leverantör. De blir då automatiskt överflyttade till det nya avtalet.
  • Önskar man byta leverantör så gör man det och meddelar Dalakraft att man byter.
  • De medlemmar som idag har annan leverantör än Dalakraft berörs inte av detta såvida de inte önskar byta leverantör och ansluta sig till föreningens avtal med Dalkraft.
  • Avtalet innehåller en förvaltningsavgift på 30:-/månad (ordinarie avgift är 50:-/månad).
  • Dalakrafts och föreningens gemensamma ambition är att kunna erbjuda medlemmarna en förbättrad produkt så snart marknadsförutsättningarna blivit mer gynnsamma.

/Styrelsen