Beläggningsarbete, nytt datum vecka 34

NCC fick p.g.a. ogynnsamt väder planera om arbetet för vår samfällighet och senarelägga det en vecka. NCC kommer utföra beläggningsarbeten istället med start tisdag 23 augusti, vilket kommer påverka framkomligheten inom Stornärfjällets vägsystem resterande del av vecka 34.

Vägar som helt eller delvis kommer att rustas upp och beläggas med nytt slitskikt av asfalt  är:

 • Orrlidsvägen, delar av
 • Salbäcksvägen, del av 
 • Hedvägen 
 • Movägen
 • Hakevägen
 • Spelvägen, del av
 • Lämmelstigen
 • Rådjursstigen 
 • Jens Brittas väg, del av (från Orrlidsvägen österut)
 • Bäverstigen
 • Slalomvägen, del av 
 • Störtloppsvägen, del av
 • Joängsslingan, del av (infart från RV 66)

Fastighetsägare uppmanas informera entreprenörer och hantverkare att begränsad framkomlighet råder under vecka 34 till vissa fastigheter.

/Styrelsen