Årsmöte 27 december 2022

Kallelse till Årsmöte i Stornärfjällets Samfällighetsförening
Plats: Tandådalens Fjällkyrka. Tid: 27/12 2022 kl. 9.30

Kallelsen skickas till den personen som är registrerad betalningsansvarig för fastigheten. Det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

Mötet startar med att vi får besök av en representant för Skistar som informerar om verksamheten i Tandådalen/Hundfjället.