Ta hand om riset när ni röjt på tomten

Flera av föreningens medlemmar har även denna sommar passat på att röja sly
och buskar på sina tomter.

De flesta tar hand om avfallet på ett bra sätt, men en del blir tyvärr liggande
kvar och hamnar även i dikena längs våra vägar.

Förutom att det inte ser så trevligt ut så kan det ställa till problem när dikena
och vägtrummor blockeras av ris och hindrar vårens smältvatten att rinna
undan.

Återvinningscentralen i Lindvallen tar emot avfallet utan kostnad. Lämplig
släpvagn för borttransport finns vid behov att hyra enkelt hos Circle K i
Lindvallen och andra uthyrare.