Inbjudan till arbetsdag 24 september

Samling vid miljöstationen på Orrlidsvägen norr om Tandån lördag 24 september kl. 09.00

Stornärfjällets styrelse inbjuder till vår traditionsenliga arbetsdag som i år flyttats till 24 september för att samordna aktiviteter med Myrflodammens-  och Gilleråsens föreningar.

Vi behöver ett gott gäng som:

  • Röjer för skidspår. Medtag spett och fyllhammare.
  • Slår sly längs gångvägen från Härbrestigen till Lämmelstigen. Medtag trimmer/röjsåg, 2-taktsbensin finns på plats.
  • Städar diken från skräp. Sopsäckar finns på plats.
  • Ser över skoterbroar och leder. Ny led stolpas upp och märks ut, slyröjning, byter ut trasiga skyltar och stolpar. 

Tag med röjsåg med klinga, motoriserad häcksax, gren- och kvistsax, hammare, spett, slägga, skruvdragare (extra batterier!) med bits och trappstege.

Efter avslutat arbete åker vi till Ubbe´s matservering och äter en gemensam lunch för dem som önskar.

Väl mött!

/Styrelsen