Medlemsinformation

Gudmundssons/KEWAB

Entreprenadföretaget KEWAB förvärvade 2021 Gudmundssons Åkeri som under många år utfört samfällighetens snöröjning. 

Medlemmar som sedan tidigare anlitat Gudmundssons Åkeri för snöröjning av egen fastighets infart och parkering har i år erhållit faktura från KEWAB, vilket är i sin ordning.

Frågor och fakturor som gäller snöröjning på egen fastighet hänvisas till KEWAB, Odd Berg 070-312 38 61.

Styrelsen