Skidspår

Hej!

Inför vintersäsongen 2020/2021 har SSF genomfört följande aktiviteter för att förbättra längdskidspåren:

 • Under arbetsdagen i juli hjälpte ett stort antal medlemmar till att ta bort stenar som utgjorde en fara för maskiner och åkare.
 • Ca 500 skyltar har flyttats, bytts ut, kompletterats och reviderats under sommaren. Vår skidspårskoordinator har gått igenom spårsystemet grundligt flera gånger. Av de 500 skyltarna är ca 200 nya skyltar som inköpts och monterats. Resten är flyttade och justerade skyltar. Alla skyltar är nu monterade på höger sida oavsett vilket håll åkaren kommer ifrån. Detta underlättar också enormt för den som spårar.
 • Ett antal träd och stubbar som förra säsongen utgjort fara för maskiner och åkare har justerats för att inte utgöra problem inför kommande vinter.
 • En ny säker rundslinga är upprättad vid den lila anslutningsleden på den stora myren nedan Jens-Brittas väg. Ned till myren är det en anslutning och sedan en slinga (ca 1,5 km) på myren. Inför denna säsong överensstämmer de befintliga kartorna med verkligheten som utvisar just en slinga på myren.
 • En tryckare har inhandlats för att trycka till våra spår innan pistmaskin kan köra. Detta för att få ett så bra och hårt (fruset) underlag som möjligt. Tidigare har det bl.a. varit ett problem med stavfästet i mittsträngen samt att vissa blöthål inte varit frusna.
 • Samtal pågår med SkiStar och ansvarig arbetsledare om ny och uppdaterad offert avseende spårning. Vår ambition är att öka antalet spårningar från 3 ggr/v till 3,5 ggr/v i snitt.
 • SkiStar har sagt sig vara behjälpliga att bistå föreningen med en traktorgrävare för att flytta 5-6 st stenar på 2 ställen efter Hållbrändanslingan som var för stora och tunga för oss som
  flyttade stenar på arbetsdagen.
 • Under säsongen kommer Torbjörn Larsson hantera Facebooksidan som heter ”Grupp för Skidspåret Myrflodammen Orrliden Gilleråsen” (ansök om medlemskap i gruppen) och skidspår.se för information gällande skidspåren till våra medlemmar och allmänhet.
 • Under sommarens genomföranden så har det varit en bra och positiv dialog samt återkoppling från styrelsen.

Bästa hälsningar
Pär Larsson
Skidspårskoordinator

Tack alla som hjälpte till på årets arbetsdag!

Den 17 juli samlades cirka 25 personer på SSFs årliga arbetsdag. Bland annat genomfördes följande aktiviteter:

 

 • Massor av stora stenar röjdes bort från längdspåren.
 • Ett nytt postställ byggdes i korsningen Telemarksvägen/Joängsslingan.
 • Underhåll av ett stort antal vägskyltar.
 • Slyröjning utmed vägrenarna.

 

Dagen avslutades med lunch på Ubbes. Stort tack till alla som deltog!

 

Bästa Hälsningar,

Styrelsen

 

Erbjudande från Dalakraft till alla medlemmar

Erbjudande från Dalakraft till alla medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening

 

Dalakraft erbjuder dig som medlem ett elavtal enligt följande (dagen pris är 35.9 öre / kwh + moms – slutgiltigt pris fastställs på startdagen).

Till medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening

Stornärfjällets Samfällighetsförening och Dalakraft har för avsikt att i tid före nuvarande avtals utgång, ta fram ett nytt förmånligt elavtal som medlemmarna får ta del av.

 

Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. 2020-04-01, avtalslängd väljer vi utifrån hur marknaden ser ut då vi bestämmer oss.

 

Vi lägger in det nya elavtalet och skickar bekräftelse till kunder i området som har möjlighet att teckna avtalet. Kunder med rörligt pris tar själva kontakt för byte till föreningsavtalet.

 

Om du mot förmodan inte vill vara med kontakta Hillevi Blomkvist 0248-488071 eller hillevi.blomkvist@dalakraft.se

 

Du kanske är nyinflyttad i föreningen och har ett annat avtal idag? Hör av dig så hjälper vi dig/er att komma in i föreningens nya avtal.

 

Med vänliga hälsningar

Dalakraft AB

God fortsättning alla Stornärfjällsmedlemmar!

Så har vi ett nytt oskrivet blad 2020 framför oss att fylla med innehåll efter smak och intresse!

 

Under mellandagarna valdes en ny styrelse på årsmötet som har ett antal utmaningar framför sig, se protokollet under fliken Årsmöteshandlingar. Vi tackar avgående ledamot, suppleanter och valberedning för era insatser under det gångna verksamhetsåret.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen, suppleanter med flera hittar du under fliken Kontakt.

 

Nytt för i år är att en av våra suppleanter i styrelsen, Per Bergqvist är kontaktman för skoterfrågor och Pär Larsson är skidspårsansvarig. Dessa hittar du också under fliken Kontakt.

 

Fliken Snöskoter är uppdaterad med nya regler samt ledkarta med nya Hjortstigsleden samt omdragna leder på myrarna. Vi har tyvärr ett par säsonger bakom om med buskörning som inte är acceptabel så nu med bättre uppmärkta leder för skoter och skidor skall det fungera bättre om alla visar hänsyn till varandra och följer våra regler!

 

Efter några dagars mildväder hoppas vi nu på mer snö och minusgrader, väl mött på fjället!

 

/Styrelsen