Gratis Björkved till storstugans kamin i vinter!

Efter höstens slyröjning och gallring längs våra vägar har det fällts en hel del fina björkar som är perfekt som brasved.

 

Det är fritt fram att åka och hämta allt som är fällt, kvistar och grenar som du sågar/hugger av låter du ligga kvar så tar naturen hand om det.

 

Tänk på säkerheten om du använder motorsåg!

/Styrelsen

Föreningens tredje arbetsdag avklarad!

 

7:e oktober hölls den numera traditionsenliga arbetsdagen som samlade ett 30-tal medlemmar.

 

Vi samlades vid återvinningsstationen på Orrlidsvägen vid 9-tiden på lördagen med strålande väder.

 

Skidspårsansvarige Hasse delade upp gänget i olika grupper så att motorsåg, röjsåg och muskler fördelades någorlunda jämt.

 

Varje grupp tilldelades ett område för röjning av skidspåret och breddades så att pistmaskinen kommer fram.

 

Nya uppdaterade orienteringstavlor monterades vid infarten till Salbäcksvägen och vid miljöstationen på Orrlidsvägen.

 

Dagen avslutades med korvgrillning och fika där ordföranden tackade för alla arbetsinsatser som genomfördes under dagen.

 

Sista chansen att beställa Fiber på Stornärfjället!

Vill du vara med? Du har fortfarande chans att ansluta ditt hus till kampanjpriset 21 900 kr eller delbetala från 393 kr/mån* (ordinariepris 34 900 kr). Beställa gör du enklast på oppenfiber.se/testa-adress eller av någon av våra säljare. Med Öppen Fiber från Telia får du en långsiktig leverantör vars ambition är att ha det bästa nätet och den bästa servicen.

 

Sista beställningsdag: 7 oktober 2017

 

Med vänlig hälsning,
Telia
Tel 020-40 24 00 (+46 771 68 86 00)
vardagar mellan 08.00 – 16.30
oppenfiber@teliacompany.com