God fortsättning alla Stornärfjällsmedlemmar!

Så har vi ett nytt oskrivet blad 2021 framför oss att fylla med aktiviteter och arbete för att göra vårt fantastiska område ännu bättre och trivsammare!

 

Under mellandagarna genomfördes årsmötet och en ny styrelse valdes på samfällighetens första digitala årsmöte , se protokollet under fliken Årsmöteshandlingar. Vi tackar avgående ledamot tillika kassör Mats Hedlund, suppleanter, valberedning och revisorer för era insatser under det gångna verksamhetsåret.

 

Uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen, suppleanter med flera hittar du under fliken Kontakt.

 

Sedan förra årsmötet är en av våra suppleanter i styrelsen, Per Bergqvist kontaktman för skoterfrågor och Pär Larsson numera ledamot fortsatt skidspårskoordinator. Dessa hittar du också under fliken Kontakt.

 

Arbetsdagen denna sommar fortsatte ett gäng frivilliga medlemmar med att förbättra skidspår och skoterleder. Det arbetades med röjning och uppmärkning av spår/leder för det skall fungera ännu bättre och minska otillåten körning i området. Styrelsen uppmanar alla att ta hänsyn till varandra och följa våra regler!

 

Tänk på att hålla hastigheten på våra vägar då många rör sig i området och vi har många utfarter från tomter med speciellt vintertid dålig sikt! 

 

Efter lite mildväder i julveckan hoppas vi nu på mer snö och minusgrader, väl mött på fjället!

 

/Styrelsen

Tack alla som hjälpte till på årets arbetsdag!

Den 17 juli samlades cirka 25 personer på SSFs årliga arbetsdag. Bland annat genomfördes följande aktiviteter:

 

  • Massor av stora stenar röjdes bort från längdspåren.
  • Ett nytt postställ byggdes i korsningen Telemarksvägen/Joängsslingan.
  • Underhåll av ett stort antal vägskyltar.
  • Slyröjning utmed vägrenarna.

 

Dagen avslutades med lunch på Ubbes. Stort tack till alla som deltog!

 

Bästa Hälsningar,

Styrelsen

 

Erbjudande från Dalakraft till alla medlemmar

Erbjudande från Dalakraft till alla medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening

 

Dalakraft erbjuder dig som medlem ett elavtal enligt följande (dagen pris är 35.9 öre / kwh + moms – slutgiltigt pris fastställs på startdagen).

Till medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening

Stornärfjällets Samfällighetsförening och Dalakraft har för avsikt att i tid före nuvarande avtals utgång, ta fram ett nytt förmånligt elavtal som medlemmarna får ta del av.

 

Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. 2020-04-01, avtalslängd väljer vi utifrån hur marknaden ser ut då vi bestämmer oss.

 

Vi lägger in det nya elavtalet och skickar bekräftelse till kunder i området som har möjlighet att teckna avtalet. Kunder med rörligt pris tar själva kontakt för byte till föreningsavtalet.

 

Om du mot förmodan inte vill vara med kontakta Hillevi Blomkvist 0248-488071 eller hillevi.blomkvist@dalakraft.se

 

Du kanske är nyinflyttad i föreningen och har ett annat avtal idag? Hör av dig så hjälper vi dig/er att komma in i föreningens nya avtal.

 

Med vänliga hälsningar

Dalakraft AB

God fortsättning alla Stornärfjällsmedlemmar!

Så har vi ett nytt oskrivet blad 2020 framför oss att fylla med innehåll efter smak och intresse!

 

Under mellandagarna valdes en ny styrelse på årsmötet som har ett antal utmaningar framför sig, se protokollet under fliken Årsmöteshandlingar. Vi tackar avgående ledamot, suppleanter och valberedning för era insatser under det gångna verksamhetsåret.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen, suppleanter med flera hittar du under fliken Kontakt.

 

Nytt för i år är att en av våra suppleanter i styrelsen, Per Bergqvist är kontaktman för skoterfrågor och Pär Larsson är skidspårsansvarig. Dessa hittar du också under fliken Kontakt.

 

Fliken Snöskoter är uppdaterad med nya regler samt ledkarta med nya Hjortstigsleden samt omdragna leder på myrarna. Vi har tyvärr ett par säsonger bakom om med buskörning som inte är acceptabel så nu med bättre uppmärkta leder för skoter och skidor skall det fungera bättre om alla visar hänsyn till varandra och följer våra regler!

 

Efter några dagars mildväder hoppas vi nu på mer snö och minusgrader, väl mött på fjället!

 

/Styrelsen

Stornärfjällets Arbetsdag Lördag 28 september kl. 09.00 Efterlysning!

Vi söker:

-Skoteråkare som kan färdigställa den sista av de nya broarna, se över skyltning och rensa sly längs lederna

-Skidåkare som kan spika upp nya markeringsbrickor längs våra skidspår

-Medlemmar som kan reparera postlådeställningen vid Orrlidsvägen efter påkörning

 

Vi har följande projekt som styrelsen förberett med inköp av material och planering.

 

  1. Färdigställa skoterbro – rensa sly längs leder – montera skyltar

-Gruppledare: Pär Bergkvist

-Arbete: Arbete med skoterbro / Röjning av sly / Markförbättringar

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsågar / Grensaxar / Skruvdragare med TORX-bits

Anmälan till Pär Bergkvist via telefon/SMS 070-419 77 90

 

 

  1. Byta ut och sätta upp nya markeringsbrickor i skidspåren.

-Gruppledare: Hans Perbjörs

-Arbete: Sätta upp nya markeringsbrickor

-Verktyg att ta med: Hammare / Skruvdragare med bits

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 

  1. Reparera stället för postlådor vid Orrlidsvägen

– Gruppledare: Hans Perbjörs

– Arbete: Reparera timmerknutar som skadats

– Verktyg att ta med: Skruvdragare – kofot – hammare – såg- spik och skruv

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

 

Grillmästare.

Vi behöver en GRILLMÄSTARE som ansvarar för inköp och tillagning av enklare grillunch.

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05