Skidspår

Hej!

Inför vintersäsongen 2020/2021 har SSF genomfört följande aktiviteter för att förbättra längdskidspåren:

 • Under arbetsdagen i juli hjälpte ett stort antal medlemmar till att ta bort stenar som utgjorde en fara för maskiner och åkare.
 • Ca 500 skyltar har flyttats, bytts ut, kompletterats och reviderats under sommaren. Vår skidspårskoordinator har gått igenom spårsystemet grundligt flera gånger. Av de 500 skyltarna är ca 200 nya skyltar som inköpts och monterats. Resten är flyttade och justerade skyltar. Alla skyltar är nu monterade på höger sida oavsett vilket håll åkaren kommer ifrån. Detta underlättar också enormt för den som spårar.
 • Ett antal träd och stubbar som förra säsongen utgjort fara för maskiner och åkare har justerats för att inte utgöra problem inför kommande vinter.
 • En ny säker rundslinga är upprättad vid den lila anslutningsleden på den stora myren nedan Jens-Brittas väg. Ned till myren är det en anslutning och sedan en slinga (ca 1,5 km) på myren. Inför denna säsong överensstämmer de befintliga kartorna med verkligheten som utvisar just en slinga på myren.
 • En tryckare har inhandlats för att trycka till våra spår innan pistmaskin kan köra. Detta för att få ett så bra och hårt (fruset) underlag som möjligt. Tidigare har det bl.a. varit ett problem med stavfästet i mittsträngen samt att vissa blöthål inte varit frusna.
 • Samtal pågår med SkiStar och ansvarig arbetsledare om ny och uppdaterad offert avseende spårning. Vår ambition är att öka antalet spårningar från 3 ggr/v till 3,5 ggr/v i snitt.
 • SkiStar har sagt sig vara behjälpliga att bistå föreningen med en traktorgrävare för att flytta 5-6 st stenar på 2 ställen efter Hållbrändanslingan som var för stora och tunga för oss som
  flyttade stenar på arbetsdagen.
 • Under säsongen kommer Torbjörn Larsson hantera Facebooksidan som heter ”Grupp för Skidspåret Myrflodammen Orrliden Gilleråsen” (ansök om medlemskap i gruppen) och skidspår.se för information gällande skidspåren till våra medlemmar och allmänhet.
 • Under sommarens genomföranden så har det varit en bra och positiv dialog samt återkoppling från styrelsen.

Bästa hälsningar
Pär Larsson
Skidspårskoordinator

Senaste nytt om våra skidspår

Hej alla boende på stornärfjället. På vårt årsmöte beslutade vi om efterhållningen av våra skidspår, men det var inte helt förankrat med verkligheten hos Skistar. I realiteten har inte Skistar den möjligheten att efterhålla våra spår 3 ggr/vecka löpande utan kan bara göra det när tid finns. De gör det då på löpande räkning. I skrivande stund (2019-02-13 18:30) är de på väg ut för att spåra hela MOG. Anledningen till att detta inte gjorts sedan i lördags är att deras spårmaskin gick sönder i lördags. Inom kort kommer vi att ha ett möte med Skistar där vi går igenom våra förväntningar, deras möjligheter och befäster detta i ett avtal. Om ni har Facebook kan ni söka upp och gilla sidan ”MOG-spåren Stornärfjället Sälen” som jag ämnar att hålla uppdaterad gällande våra skidspår.

 

Ha en fortsatt trevlig vecka!

 

 

Mvh// Karl Ericsson

Planering för pistning av våra skidspår 2017–2018

När vi summerade förra vintern drog vi slutsatsen att med ett antal extra körningar så hade vi i snitt spårat 3 ggr/vecka.

Skidspårsansvarig har nu fått igenom med grannföreningarna att vi kör 3 ggr/vecka, vilket blir tisdag, torsdag och lördag. Fördelen blir att vi får spårat i princip varannan dag och Skistar kan planera sina körscheman efter våra önskemål. Naturligtvis kan vissa justeringar bli nödvändigt göra under säsongen beroende på väder och belastning av spåren.

 

OBS!
Glöm inte att det är arbetsdag nu på Lördag 7/10 kl: 09.00-12.00. Samling vid miljöstationen på Orrlidsvägen.

Vi skall arbeta med skidspåren, vi röjer sly och städar upp i spåren inför kommande säsong. Se tidigare inbjudan, längre ner på hemsidan!

 

Välkomna! 

Förbättringar i vårt Skidspår!

I vårt arbete att förbättra vårt skidspårsystem genomförde vi i Allahelgonahelgen lite arbete. I samband med exploateringen av Övre Hållbrändan gjordes flyttning av skidspåret. Detta blev inte helt bra. Vi gjorde då en omdragning i anslutningen i väster då även en del av anslutningsspåret mot Illerstigen gjordes till en del av Orangea spåret.

Nu var det tid att fixa till anslutningen mot Björnskjulet.

Därför röjde vi och markerade en ny sträckning mellan Björnskjulet och Övre Hållbrändan i öster. 

skidspar

Med vänlig hälsning
Hans Perbjörs