Planering för pistning av våra skidspår 2017–2018

När vi summerade förra vintern drog vi slutsatsen att med ett antal extra körningar så hade vi i snitt spårat 3 ggr/vecka.

Skidspårsansvarig har nu fått igenom med grannföreningarna att vi kör 3 ggr/vecka, vilket blir tisdag, torsdag och lördag. Fördelen blir att vi får spårat i princip varannan dag och Skistar kan planera sina körscheman efter våra önskemål. Naturligtvis kan vissa justeringar bli nödvändigt göra under säsongen beroende på väder och belastning av spåren.

 

OBS!
Glöm inte att det är arbetsdag nu på Lördag 7/10 kl: 09.00-12.00. Samling vid miljöstationen på Orrlidsvägen.

Vi skall arbeta med skidspåren, vi röjer sly och städar upp i spåren inför kommande säsong. Se tidigare inbjudan, längre ner på hemsidan!

 

Välkomna!