Förbättringar i vårt Skidspår!

I vårt arbete att förbättra vårt skidspårsystem genomförde vi i Allahelgonahelgen lite arbete. I samband med exploateringen av Övre Hållbrändan gjordes flyttning av skidspåret. Detta blev inte helt bra. Vi gjorde då en omdragning i anslutningen i väster då även en del av anslutningsspåret mot Illerstigen gjordes till en del av Orangea spåret.

Nu var det tid att fixa till anslutningen mot Björnskjulet.

Därför röjde vi och markerade en ny sträckning mellan Björnskjulet och Övre Hållbrändan i öster. 

skidspar

Med vänlig hälsning
Hans Perbjörs