OBS! Skador på tomtmark efter fibergrävning?

Några medlemmar har hört av sig till föreningen angående skador på den egna fastigheten i samband med installationsarbeten för fiber.

 

  1. Har du råkat ut för skador på din tomt efter grävning och installation av fiber anmäler du detta till Telia enligt det avtal du skrev på vid beställning av Telia öppenfiber.
  2. Eventuella skador på din infart mellan väg och tomtgräns anmäler du till info@stornarfjallet.se

/Styrelsen