SSF Årsmöte 2017-2018

Reservera tid i kalendern!

Torsdag 27 december 2018. Kl.09.00

Plats: Tandådalens Fjällkyrka

 

Program

 • Skistar informerar om pågående och
  kommande projekt i vårt närområde.
 • Årsmöte enligt kallelse och dagordning
  som skickas ut med post, senast 2 veckor
  före Årsmötet.
 • Föreningen bjuder som vanligt på kaffe
  och ”kyrkbulle”.

OBS!
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-11-30

 

Välkomna!
//Styrelsen