Ändringar av andelstal för föreningens fastigheter

Du som medlem ansvarar för att ditt andelstal i samfälligheten är korrekt. Om du genomför förändring som påverkar andelstalet så skall du meddela föreningen detta.

Det kan vara t ex en förändring från ett till två hushåll på en fastighet eller flera, vi ber i sådana fall ta kontakt med vår ordförande, owe@nopex.se / 070 538 08 08.

 

En fastighets andelstal i Gemensamhetsanläggningar (GA) och samfälligheter anger hur stor del av respektive gemensamhetsanläggnings kostnader som denna fastighet skall bära avseende kostnader för vägar, dvs vägunderhåll, snöröjning samt underhåll av skidspår, m.m.

 

Här kan ni läsa om hur andelar beräknas:

https://stornarfjallet.se/styrelse/normer-for-andelstalsberakning/

Det är respektive fastighetsägare ansvar att varje fastighet har korrekt andelstal samt att den belöpande årliga kostnaden som fastställs på föreningens årsmöte erläggs.

 

Här kan ni läsa om de senaste andelstal för respektive fastighet i hela föreningen:

https://stornarfjallet.files.wordpress.com/2018/01/ssf_andelstal_2017-12-05.pdf

 

Information från Styrelsen september 2018.