Årsmöte

Årsmöte 2017-12-27 kl.09.00 Tandådalens Fällkyrka

Boka in årsmötet i din kalender!

OBS! Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under november månad.

 

Program:

-Information från Skistar om Tandådalens utveckling och flygplatsprojektet.

-Årsmöte enligt kallelsen som skickas med post senast 2 veckor före föreningsstämman.

-Frågestund.

-Föreningen bjuder som vanligt på fika med kyrkans hembakta bullar.

 

Välkomna!

/Styrelsen