Wanted! Styrelsemedlemmar!

Hej alla medlemmar i Stornärfjällets Samfällighetsförening.
Föreningens styrelse behöver förstärkning och söker 2 personer som är intresserade av att hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter och 2 suppleanter.
Styrelsearbetet arvoderas enligt beslut på årsstämman och några gånger per år har styrelsen möte i Sälen då reseersättning utgår.

Styrelseledamöter

Vi söker en administratör som sköter vårt databaserade medlemsregister och en kassör som tar hand om samfällighetens ekonomi.

Suppleanter

Vi söker två personer som skall väljas som suppleanter på ett år.
 Välkommen att höra av Dig till valberedningen, så får Du veta mer om de olika uppdragen.

 

Valberedning

Jürgen Gandrè
Tel: 070-51 55 170
E-mail: balstamaskinteknik@telia.com

 

Fredrik Ivarsson
Tel: 073-42 43 199