Mailadresser till våra medlemmar

Som medlem i vägföreningen måste Ni informera oss, när Ni byter mailadress. i Kallelsen till årsmötet är det flera mail som inte kommit till rätt mottagare. De flesta mailen som inte kommit fram beror på att mailadressen har upphört, och därmed är det tyvärr så att Dessa mottagare inte kommer kunna läsa sin kallelse.

Det är viktigt att vi har uppdaterad information i vårt register då kallelser, fakturor och annan information skickas den här vägen.

Ha en bra dag 🙂