Justering av kallelsen till Årsstämma

Punkt  §21  Inkomna Motioner

Förslaget att vi skall med separerade medel underhålla och pista  skidspår  avser året 2015 / 2016.

Kallelsen på hemsidan är justerad.

/jörgen