Rapport från det extra årsmötet

Det extra årsmötet besöktes av ca 60 medlemmar, så att samlingslokalen i kyrkan var helt full.  Tyvärr hade Destination Sälen lämnat återbud, och lyckades inte få fram en ersättare.

Årsstämman beslutade att anta de nya stadgarna och protokoll kommer på denna hemisda när det har justerats av mötets justeringsmän.

Tack för Ert deltagande.