Vänligen gå inte i skidspåpren

Vänligen  gå inte i skidspåpren. Vi lägger mycket pengar på att hålla skidspåren åkbara. Nu har många användt spåren som gångväg . Gör inte det.