Hastigheten på våra vägar

2014-01-24

Hastigheter på våra vägar

Detta kära ämne är alltid uppe till diskussion och flera medlemmar har hört av sig efter julhelgen.

Vi har sedan en tid tillbaka 0 – 50 km/h på våra vägar inom området. Även om man håller 50km/h kan det upplevas som en hög hastighet när man passerar gående med vagn, pulka och hund vid sidan av vägen. Därför är det självklart att man som bilist sänker hastigheten vid möte av gående eller till och med stannar för att släppa förbi trafik som inte har något hinder i vägen om du själv får hinder i din körfil. Det sämsta man kan göra är att försöka öka hastigheten, det ökar bara irritationen för de inblandade. Man visar helt enkelt hänsyn till alla berörda som använder vägen. De som har svårt att förstå, ber vi helt enkelt att ta en promenad med soppåsen nästa gång så är vi helt övertygad om att följande gång du kommer med bilen håller långt ut för att passera de gående.

Ta det lite extra försiktigt nästa gång du kör bil, föregå med gott exempel