Returstation – Glashantering

2013-07-10

GLASINSAMLINGSINFORMATION

Insamling och återvinning av plast-, metall-, pappers-, glasförpackningar samt tidningar är INTE ett ansvar som åvilar Sveriges kommuner! Utan för dessa förpackningar och tidningar råder ett producentansvar.

Svensk Glasåtervinning AB, som har ansvaret i Sverige för insamling och återvinning av glasförpackningar, har bytt insamlingsentrepenör fr.o.m. 2011. I samband med denna åtgärd ändrades servicen radikalt till det sämre.

Uppdraget från regeringen fullföljer Svensk Glasåtervinning AB genom samarbetet inom Förpacknings och tidningsinsamlingen AB (FTI) och då med hjälp av deras återvinningsstationer.

Av dessa ca 5700 stationer som finns i Sverige, är endast 2 stycken lokaliserade till Sälenfjället. En station vid Tandåvägen mot Orrliden och en vid Östfjällsvägen (vägen in mot Gubbmyren). Dessutom finns en station i Sälens by.

Delar ni Malung-Sälen kommunens uppfattning att det ät alldeles för få återvinningsstationer på fjället, så påtala gärna detta förhållande för den ansvariga, Förpacknings och tidningsinsamlingen AB. Och kommer ni till någon av deras återvinningsstationer och det är fullt i behållaren, ringer ni gratisnumret till FTI, 0200-880311 eller ftiab.se och påtalar detta. FTI för statistik över klagomålen, vilka är skrämmande få till antalet, med tanke på det missnöje kommunenes tjänstemän får ta del av.

www.ftiab.se kan du läsa mer om producentansvaret för förpackningsar och tidningar.