Information till alla medlemmar som tecknat avtal för fiber i Stornärfjället

Markupplåtelsevtal och överenskommelse om grävning för fiberkanalisation i Stornärfjällets GA.

 

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening SSF och senare representant för entreprenören AKEA har sedan mitten av juli aktivt arbetat för att erbjuda ett samförläggningssavtal att nyttjas av Telia/Skanova och ComHem/Fibertjänst.

 

Kontakter har tagits både från Stornärfjället och AKEA vid upprepade tillfällen under sommaren för att få tillstånd ett samförläggningssavtal men dessvärre inte erhållit någon återkoppling som resulterat i fortsatta diskussioner med ComHem/Fibertjänst.

 

Dialogen med Telia/Skanova och AKEA utmynnade i ett avtal som skrevs under 11 augusti och arbetet startades upp 15 augusti.

 

De medlemmar som tecknat avtal med ComHem/Fibertjänst uppmanas nu ta kontakt med Telia för att ta del av det erbjudande som tidigare gått ut inom Stornärfjället.

 

För styrelsen,
Owe Pettersson

 

Ladda ner som PDF, Telia öppen fiber sälen