Ny positiv information från Malungs Elnät för bredband i Stornärfjället!

elnat

 

Malungs Elnät har beslutat att de kommer gå vidare med projektet att kunna erbjuda de boende i Stornärfjällets Samfällighetsförening en fiberanslutning.

 

Malungs Elnät kommer inte att ha möjlighet att ansluta hela området under ett och samma år utan kommer att dela in området i mindre delar.

 

Inom varje delområde skickar Malungs Elnät sedan ut erbjudanden om fiberanslutning.

 

Innan de drar igång byggnationen av stadsnätet i delområdet måste det ha kommit in ett visst antal påskrivna avtal.

 

Malungs Elnät kommer nu att titta på hur de ska dela in området och förbereda för utskick.