Dags för Fiber på Stornärfjället !

Det har varit en fantastisk respons på intresseanmälan för fiber till Stornärfjället.

 

Hittills har 280  fastigheter (mer än var tredje) skickat in sin intresseanmälning som SSF nu överlämnat till Malungs Elnät att arbeta vidare med.

Som representant för ”Fibergruppen” har jag träffat Anders Eriksson, vår kontaktperson på Malungs Elnät. Anders arbetar som nätingenjör och planerar för nya etableringar av fiber.

 

Malungs Elnät håller på med planering och budgeten för 2017 och med 280 intressenter på Stornärfjället arbetar Anders med att få med vårt område i planen för 2017.

 

Vi kommer att få besked i augusti och vid ett positivt beslut kommer Malungs Elnät köra en kampanj på Stornärfjället med offert och kontrakt till varje fastighetsägare.

 

Arbetet med grävning av kanalisation och anslutning kan då påbörjas våren 2017. Fibergruppen i samarbete med SSF Styrelse