Flygplatsen, Så här är det idag

Sälenfjällsområdet är Sveriges fjärde största turistdestination med över två miljoner turister. Trysil är Norges största vinterdestination med en miljon besökare årligen.

Och så här kan det bli. Alliansregeringen avsatte 250 miljoner kronor i den nationella transportplanen 2014-2025 i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen.

Med hjälp av det statliga investeringsstödet vill Scandinavian Mountains Airport bygga en flygplats som bland annat innehåller en landningsbana som är 2 500 meter lång, en kort taxibana mellan rullbana och en angöringsyta på ca 30 000 kvm. Flygterminalen kommer att vara på cirka 5 000 kvm för att kunna hantera stora inkommande charterflygplan.

680 miljoner – så mycket kostar flygplatsen att bygga:

Rullbana, taxibana samt uppställningsyta – 352 miljonerTerminalbyggnad – 110 miljonerKraftförsörjning, VA, myndighetsavgifter mm – 85 miljonerFordon och maskiner för marktjänst infrastrukturen – 60 miljonerInflygningsljus, ILS mm – 46 miljonerHangar, garage samt förråd – 27 miljonerTotalt – 680 miljoner kronor.

Landningsbana, flygplatsterminal, köpcentra och 1400 parkeringsplatser

Flygplatsen finansieras med 260 miljoner i statligt investeringsstöd, 200 miljoner från de 16 huvudägarna i Scandinavian Mountains AB, där huvudägarna Skistar och Peab garanterar 130 miljoner, samt med 200 miljoner i banklån.

Flygplatsen drift kostar 22 miljoner. Avtal slutits med Kläppen Ski Resort AB, Stöten i Sälen AB, Skistar AB, Skistar Norge AS, Trysil Hotelutvikling, Mountain Resort Trysil AS, Topeja AB om innebär att dessa årligen i fem år ska skjuta till 20 miljoner och Året Runt i Sälenfjällen AB och Destination Trysil SA går in med två miljoner kronor per år.

I kalkylen finns en prognos om att flygplatsen år ett har 32 000 ankommande passagerare, femte året har 110 000 passagerare, efter tio år 175 000 och efter 20 år 310 000 ankommande turister per år.

310 000 ankommande resenärer om 20 år

Håller passagerarprognosen gör bolaget en ackumulerad förlust år 1 – 10 på cirka 60 miljoner kronor och för år 1-20 visar kalkylen på ackumulerad vinst på cirka 36 miljoner kronor och där vinsttillväxten tilltar från år 2017.

Men om man räknat bom och det blir hälften så många i planen så är flygplatsbolagets egna kapital har förbrukats efter på tolv år.

Eftersom ombyggnationen av väg 1053 inte är klar när flygplatsen öppnas måste en tillfällig infartsväg byggas. Scandinavian Mountains Airport AB ska bekosta såväl anläggande av enskild väg som permanent infartsväg som tillsammans beräknas kosta mellan 12 och 17 miljoner kronor.

Väg 1053, investeringskostnaderna för den nya sträckningen har uppskattas till mellan 80-130 miljoner kronor och betalas med pengar ur länsplanen för regional transportinfrastruktur .

I flygplatsens direkta närhet kommer det att byggas ett handelscentrum. För handelscentrumets förverkligande har Scandinavian Mountains AB ansökt om 100 miljoner kronor från Tillväxtverket och startat bolaget Scandinavian Mountains Shopping AB. Detta bygge kostnadsberäknas till 400 miljoner kronor.

400 miljoner beräknas bygget av köpcentrat till

Om man får 60 miljoner av Tillväxtverket så ska detta finansieras med en nyemission på 40 miljoner kronor hos moderbolaget Scandinavian Mountains AB och och genom banklån på 300 miljoner kronor.

Handelscentrumet beräknas bli lika stort som det i Torsby i Värmland, 36 000 kvadratmeter och Malungs kommun som låtit HUI Research hoppas att köpcentrat ska locka cirka 1,6 miljoner besökare årligen, företrädesvis shoppingturister från Norge.

I etapp 1 byggs 28 000 kvadrat med 1400 parkeringsplatser och ett par år senare kommer etapp 2 på 8000 kvadrat.

Gränshandeln med Norge var 2014 16,8 miljarder kronor varav dagligvaruhandeln stod för 10,1 miljarder.

Köpkraften i Norge i det område Airportcenter hoppas på är sammanlagt 7,1 miljarder norska kronor och HUI Research beräknar att det är möjligt för Scandinavian Mountains att i sina butiker vid flygplatsen sälja för mellan inledningsvis 1,0 till 1,2 miljarder och med etapp två till mellan 1,3 och 1,4 miljarder kronor.

Det kan jämföras med detaljhandeln i Malung Sälens kommun som idag omsätter 800 miljoner kronor.

Det finns runt en miljard att hämta hem genom att fylla upp befintliga idag oftast tomma fjällstugor

Byggandet av Scandinavian Mountains och utbyggnad av vägsystemet bedöms i rapporten till regeringen komma att leda till en ytterligare samhällsvinst på mellan 800 och 1400 miljoner kronor.

Vinsten består bland annat av att outnyttjade bostäder och byggnader blir nyttjade, att fortsatt nedgång motverkas, effektivare samhällsservice uppnås, kompetensförsörjning möjliggörs och fordonskostnader för arbetspendling samt tidskostnader för turismresenärer blir lägre.

Ambitionen är att flygplatsen tillsammans med handelsområdet ska vara klar för drift 2018 och etapp två ett par år senare.

Bo Joffer

023-936 75bo.joffer@mittmedia.se