Bredband

Bredbandsprojektet fortlöper och det pågår en diskussion med Malungs energi om att införa Fiberbredband. En förutsättning är att det är tillräckligt många i området som är intresserade av att få bredband.  Vi har skapat en intresseanmälan för att INSTALLERA bredband i Er fastighet. Denna intresseanmälan ersätter den tidigare existerande frågan om att fortsätta att utreda frågan.

Anmäl Er intresse att INSTALLERA Bredband senast den 22 April, då vi kommer att ha ett avstämningsmöte med Malungs Energi kort efter detta datum.

http://www.stornarfjallet.se/bredband

 

Owe Pettersson
Ordförande