Uppdatering av Mail adresser

Jag har nyligen sett en logg från det senaste utskicket till våra medlemmar att det finns mailboxar som är fulla och några mailadresser är inte längre giltiga.  Föreningen kan inte ta ansvar för att adress, ägar eller mail adresser rapporterade till oss inte stämmer med  verkligheten.

Om Ni byter telefonoperatör  eller arbetsgivare och på grund av detta byter mailadress måste Ni meddela oss om den nya adressen.

Om Ni är ägare av fastighet i Stornärfjällets vägförening och INTE fått brev eller mail under december, så har vi inte fått korrekta uppgifter till vårt register.  Använd formuläret på vår hemsida för att uppdatera oss.

Styrelsen