Reglerad skoterkörning inom Stornärfjällets Samfällighetsområde

Dags att visa hänsyn och ta ansvar för skoterkörningen inom Stornärfjällets område!

Det har sedan julhelgen eskalerat med buskörning i vårt område där skoter körts i hög fart på Orrlidsvägen, längs nya gångvägen, på sidan om anslutningslederna, på myrarna söder om Jens Brittas väg och över nypistade skidspår. Nu måste alla hjälpas åt att få stopp på buskörningen om det fortsatt skall få köras skoter i vårt fina område!

Om någon ertappas med skoter utanför godkänd led norr om fjällvägen kan en bot om 10 000 kronor tas ut på plats och ställe.

/Styrelsen

Skoterleder och information

Stornärfjällets vägförening har 2011 beslutat om fortsatt försöksverksamhet med ett utökat ledsystem inom Stornärfjällets stugområde. Ledsystemet är tänkt att leda skotertrafiken till avskiljda delar av föreningens områden där den stör så lite som möjligt. Målet är att både skoteråkare och övriga stugägare skall kunna trivas i området.

Ledsystem inom föreningens område:

Blå linje = Ny sträckning på prov
Röd linje = av stugföreningen godkänd lokal led
Streckad linje = av länsstyrelsen godkänd publik led
Orange = Förbudszon

 

Överenskomna regler:

  • Respektera att både skoterförare och övriga skall trivas i området!
  • Förbjudet att köra före kl 08:00 och efter kl 22:00
  • Absolut förbjudet att köra på annans tomtmark
  • Kör från egen tomt till anslutningslederna i max 20km/h och kortaste lämpliga väg
  • Man får köra försiktigt på vägnätet i max 20km/h , men det är förbjudet att köra vid återvinningen på Tandådalsvägen/Orrlidsvägen
  • Mer information om projektet Sälen Malung Rätt och slätt(Sälen Malung; skoteråkning på ett rätt och riktigt sätt på preparerade leder)
  • Sälens snöskoterklubbar mer information om leder och kartor.

Broschyr sälens snöskoterklubb 2019 (pdf)