Referat från informationsmöte den 27 december 2015

Owe Petterson, ordförande i föreningen inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Syftet med mötet var att informera om läget och annat som hänt under hösten. Ett nytt informationsmöte planeras under året och nästa årsmöte hålls under mellandagarna 2016.

Ordförande Owe Petterson öppnar årets sista möte i Tandådalens Fjällkyrka

Ordförande Owe Petterson öppnar årets sista möte i Tandådalens Fjällkyrka

Information om datum, tid och plats för möten läggs ut på hemsidan. Ordförande berättade att försäljningen av tomter går svagt och det finns många lediga tomter i det nya området. Det finns en del frågor om helikoptern som planerar att flyga korta rundturer med turister. Styrelsen lovade återkomma i frågan och hänvisade till kommunen för mer information just nu.

Information från Skistar om säsongen 2015/26
Per Granås anläggningschef på Skistar i Tandådalen var inbjuden för att berätta om det Skistar har på gång i vinter. Nya Tandådalstorget är färdigbyggt med den nya expressliften. Dessutom har man passat på att renovera Fjällhotellet och byggt en ny restaurang med O ‘Learys sportbarsconcept som finns över hela Sverige och en Lounge. I den tidigare administrativa delen har man öppnat ett Waynes’s Coffee.

En annan nyhet är att skidpasset gäller i hela Sälen, man har utökat antalet turer med skid- och badbussarna och har även bytt ut busskyltarna så att hållplatserna ska synas tydligare i terrängen. Den populära Valle-figuren finns nu på alla anläggningar. Nu finns också ett bageri i Hundfjället.

Totalt 52 nya snökanoner är på plats som med hjälp av pistmaskinerna ska mäter snödjupet och bidra till att hålla pisterna i ett snösäkert skick. Man har även gjort markförbättringar för längdspåren.

Under mötet ställdes flera frågor om Skistars erbjudande till längdskidåkare. De stugägare reste upp till jul möttes i år av grön terräng och bristen på natursnö har gjort att längdåkarna får vänta på att ta fram skidorna. Och föreningens egna populära skidspår uppe på Orrliden kommer vi få vänta på. Det krävs mycket natursnö för att kunna preparera dem.

– Skistar kommer inte att producera snö för längdskidåkning, sa Per Granås. Något som flera efterfrågade när det som nu är snöbrist eller som ett erbjudande till längdåkarna tidigt på säsongen. Exempelvis har både Idre och andra anläggningar i Jämtland/Härjedalen sparat snö och på så vis kunnat erbjuda längdåkare en tidig säsongstart och en snögaranti även för längdåkare. Men svaret från Per var tydligt. De preparerar spår när det finns natursnö. (När detta referat skrivs har dock Skistar öppnat upp ett 1,2 km lång skidspår i Hundfjället som dras upp efter att liftarna stängt).

Destination Sälenfjällen blir Scandinavian Mountains
Vi fick även information om satsningen – Scandinavian Mountains. Ett stort lokalt projekt med statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor, fyra kommuner Sälen, Trysil, Engerdal och Idre som tillsammans med 400 bolag arbetar för att skapa en flygplats och ett nytt centrum med fokus på underhållning, upplevelser och shopping.

Per berättade om den stora utmaningen med att bygga en flygplats och få det att gå ihop ekonomiskt. Därför bygger man ett stort handelsområde med förhoppningen om att det ska bidra till att öka attraktionen till destinationen och för att få ihop finansieringen. Byggstart planeras juni 2016 och man räknar med att de första gästerna anländer med flyg december 2017. Scandinavian Mountains säljs in med tre årstider, vintern, sommaren och hösten.

Svensk fjällbevakning håller koll
Efter Skistars presentation kom Svensk fjällbevakning och informerade om sin verksamhet. Efter att Securitas drog sig ur Sälen för två år sedan har ett nytt bevakningsbolag etablerat sig – Svensk fjällbevakning. De har ett samarbete med Verisure och arbetar med områdesbevakning, vakthållning och observationer. De finns i Sälen året runt, under våren, sommaren och hösten åker de runt och bevakar. Köper man deras tjänster går larmet går direkt till dem och de har alltid folk på plats. För de som vill besöka dem håller de till så Sälfjällstorget, säkerhetsprodukter finns att köpa på kontoret.

Därefter var det styrelsens tur att informera.

Många vill ha fiber i stugan
– Bollen ligger hos oss berättade Per Ståhl som är föreningens projektledare för fiberfrågan. Ju fler som är intresserade av att få fiber i stugan desto lägre pris för installation.

Det finns redan rör förberedda för fiber vid många vägar och Per har varit i kontakt med Malungs Elverk som eventuell leverantör. Idag har ett 50-tal medlemmar meddelat sitt intresse men fler behövs för att det ska bli av på ett ekonomiskt och smart sätt. Per behöver fler som hjälper till att sprida informationen i föreningen och kommer efter dagens möte att bildar en grupp för att driva frågan vidare. Därför uppmanas även de som inte kunde vara med på mötet att ta kontakt med Per om man vill vara med och driva frågan eller bara för att berätta att man är intresserade av att installera fiber i stugan. Flera på mötet påpekade att värdet på husen i framtiden kommer att öka om man installerar fiber.

Höga hastigheter på våra vägar
Ta gångvägen när ni är ute och promenerar uppmanade Claes Wigert som är vägansvarig i föreningen. Under vintern går telefonen varm och de flesta ringer för att påpeka att allt för många kör för fort på våra vägar.

– Jag har pratat med trafikverket berättade Claes och enligt dem upplever inte fortkörarna att de kör för fort eller har för bråttom. De har helt enkelt ingen känsla för hur farten upplevs eller hur fort de kör. Men många som promenerar längs våra vägar i området eller har stannat vid miljöstationen upplever farten som mycket otäck.

Föreningen satsar nu på att identifiera farliga zoner. Exempelvis platser med dålig sikt, svåra korsningar, uppställda zoner(miljöstationer) eller överfarter för skoter eller vid längdspåren.

– Jag vill därför uppmana alla att skicka en e-post till mig om platser som ni ser som riskzoner. Föreningen påbörjar nu ett försök med mobila skyltar som man flyttar runt i området för att uppmana bilister att sänka farten.

Alla vill åka längdskidor
Hans Perbjörs som är ansvarig för längdspår kunde bara konstatera att det behövs minst tre till fyra decimeter snö innan vi kan börja preparera skidspåren. Underlaget är mycket ojämnt, det finns stubbar och stenar som måste täckas av ett tjockt lager snö innan man först börjar platta till och sedan påbörja pistningen av spåren. Ha tålamod med skidspåren när snön kommer uppmanade Hans.