Protokoll

Kallelse till extra årsstämma 27/12 2014. 09:30

I Tandådalens Kyrka.
Preliminär dagordning

* Ändring av föreningens stadgar
Föreningens stadgar behöver moderniseras.
* Ändring av föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ändras så att årsmötet kan hållas under Julhelgen så att fler ägare skall kunna medverka på årsmötet.
* Projektledaren från Sälens Flygplats kommer och presenterar utbyggnaden.

 

 Årsmötet 2014

Årsmötet för 2014 genomfördes den 27 September i Tandådalens Kyrka.

Årsmötesprotokoll justerat 2014
Resultatuppfölj 2014 – budget 2015 KW
Rapport om pågående förrättning inom Stornärfjällets Samfällighetsförening 2014
Rapport från vägansvarig i Stornärfjällets Samfällighetsförening 20140927

Kallelse till Årsmöte Aug 2014

Stornärfjällets Kallelse Årsmöte 2014